• Geir Haarde er den første politikeren som har blitt tiltalt for sin rolle etter finanskrisen.

    FOTO: OLIVIER MORIN

Islands tidligere statsminister får sin dom

Fakta om riksrettssaken mot Geir Haarde

Geir Haarde (61) fra det konservative Selvstendighetspartiet var statsminister på Island fra juni 2006 til februar 2009

Han gikk offisielt av etter en kreftdiagnose, men i forkant hadde det vært omfattende demonstrasjoner mot hans regjering på grunn av bankkrisen høsten 2008. Islands tre største banker gikk konkurs som følge av en omfattende ekspansjon basert på lånte penger

En statlig utredning i 2010 rettet sterk kritikk mot sju framtredende politikere og embetsmenn, blant dem Haarde, for rollen de spilte i forbindelse med den økonomiske krisen

I september 2010 vedtok Alltinget med 33 mot 30 stemmer at Haarde skulle stilles for riksrett

Det er første gang den islandske grunnlovens bestemmelser om riksrett tas i bruk

Haarde risikerer to års fengsel og store bøter dersom han blir funnet skyldig

(©NTB)

Mest lest økonomi

Siste nytt