• Idun Rønningen og sønnen Espen Vien synes det er komplisert å bruke de elektroniske reisekortene. - Det går greit når man kommer inn i det, men det er ikke så lett for eldre å skjønne automatene, og inne på Trafikanten er det så lange køer, sier de to. FOTO: Heidi Marie Skarnes

Hver måned svikter 90 Ruter-kortlesere

Hver uke ringer flere hundre kollektivreisende til Ruter fordi de har trøbbel med reisekortene.

salesposter