• Dette bildet viser forskjellen på hvordan København og Oslo ser ut i Apples karttjenester. Oslo (til venstre) er ikke gjengitt i 3D, i motsetning til København. FOTO: Henning Carr Ekroll

Loven som hindrer Apple å flyfotografere Oslo ble vedtatt opphevet i 2005

Men hvordan de nye reglene for flyfotografering blir, er ennå ikke klart.

salesposter