• Skolebyråd Anniken Hauglie (H) ser svært alvorlig på at en rekke Oslo-elever blir tatt ut av skolen i lange perioder.-Vi trenger åpenbart flere sanksjonsmuligheter, sier hun. FOTO: Jon Hauge

Vil ta barnetrygden fra foreldre som holder barna borte fra skolen

70 elever har vært borte mer enn 50 dager i år. 12 elever har mer enn 100 dager ugyldig fravær.

salesposter