Skift dem ut!

Språket vårt. Denne overskriften er, som kjennere av norsk historie vil vite, en mildere versjon av Venstres slagord under valgkampen i 1889.

Liggetid

Språket vårt.

Hodet til bakken

Språket vårt. Sammenblanding av faste uttrykk har gjerne komisk effekt.

Mistenkelig

Språket vårt. Det er ikke bare menige journalister som har vanskeligheter med de to adjektivene mistenksom og mistenkelig.

Bindestrek

Språket vårt

Alle på dekk?

Språket vårt. Også de som bare er middels interessert i finanser og økonomi, har stort sett fått med seg at det ikke står like bra til i oljebransjen som det gjorde for et par år siden.

Alle verdens problemer

Språket vårt.

Språket vårt: Språktilsyn

Nettstedet for en anonym organisasjon som kaller seg Språktilsynet, svinger pisken over institusjoner og skribenter som ikke leser ordentlig korrektur, eller som slurver, eller som «driver tvangsforing med heslige dialekter i offentlige media».

Ikke - hverken

Språket vårt.

Gravearbeid

Språket vårt.

Slappe greier?

Språket vårt.

En misforståelse

SPRÅKET VÅRT. Det er vanlig, ikke minst i Stortinget, å be om replikk for å oppklare en misforståelse, eller gjerne flere.

År tilbake

Språket vårt. På 201-årsdagen for den historiske grunnlovsendringen som banet vei for unionen med Sverige, kan det kanskje passe at vi ser oss tilbake.

Kari og Olas bryllup

Språket vårt. Heter det Kari og Olas bryllup, eller heter det Karis og Olas bryllup?

Gjort er gjort

Språket vårt. Et sidetema i gårsdagens spalte var behovet for variasjon i språkføringen, for eksempel i ordvalg eller ordrekkefølge.

Forbrytersk aktor

Språket vårt.

Årsaken er ...

Språket vårt. Årsakssubjunksjonen «fordi» (det het årsakskonjunksjonen tidligere) kan være litt lumsk, og uforvarende kom fire skarpskodde akademikere til å demonstrere det i et debattinnlegg her i avisen 10. oktober.

Posthumt bankliv

SPRÅKET VÅRT. Bankvesenets omtanke for kundene stanser ikke ved døden.

Maur ogkvikksølv

Språket vårt. En filolog var ikke fornøyd med billedbruken i et innlegg i Aftenposten 7. oktober.

Garpegenitiv

Språket vårt. Svært mange reagerer på garpegenitiv i norsk. Et eksempel er «Det er Anton sin bil» i stedet for s-genitiv, «Antons bil».

Beklagelser

Språket vårt. I dag skal vi først ta en finurlig detalj i norsk, og jeg hører gjerne fra folk som har tenkt over akkurat dette eksemplet:

Tør de ikke?

Språket vårt. I dag skal vi ta et intrikat problem i norsk, ekstra intrikat fordi det er spesielt vanskelig for utlendinger.

Gjennomgang

Språket vårt. Det er ikke mer enn to uker og to dager siden Høyesterett måtte luftes i spalten, men vi må ta enda en runde med juristene og spesielt justisministeren.

Til livs i live

Språket vårt. Å sette noe til livs betyr å spise, legge i seg.

Pakkeforløp

Språket vårt. En leser er misfornøyd med det nye begrepet pakkeforløp.

Sin og sine – igjen

Språket vårt. Problemet med det refleksive eiendomspronomen sin/sitt/sine blir stadig vanskeligere, alvorligere, brysommere og mer tyngende.

Språket vårt: Overgrep

Vi skal ta noen eksempler til fra grenselandet mellom jus og medisin.

Siste nytt