Simpelt og greit

Vi går videre med gårsdagens engelske grunntema. Norsk finansterminologi påvirkes av språkmiljøer som holder til på den andre siden av Nordsjøen eller Atlanteren. Selv språklig svaksynte kan finne mye råstoff i f. eks. Finansavisen eller Dagens Næringsliv.

Lover ikke

SPRÅKET VÅRT. Både NRKs og Aftenpostens nettavis hadde samme versjon 28. mai, da de omtalte løftet fra Islamsk stat om ikke å ødelegge de antikke ruinene i den syriske byen Palmyra: «IS lover ikke å ødelegge Palmyra.» Lest med et trykksterkt IKKE blir det entydig og må forstås slik: Krigerne vil ikke ødelegge byen. Men slik det står, uten at vi hører det uttalt, blir innholdet at en eller annen har bedt IS om å ødelegge, og det vil ikke IS love.

Kort og godt

Språket vårt. Behovet for å skrive kort er blitt mindre presserende etter hvert som vi har beveget oss over i den digitale verden: Mens det tidligere hendte akkurat nok til at avisenes sider ble fylt hver dag, er det nå ingen grenser for hvor langt det går an å skrive. De som ikke tror meg, kan begynne å lese blogger.

Fortapelse

Språket vårt. Dagens store 200-årsjubilant er hertugen av Wellington, som har fått æren for seieren ved Waterloo over Napoleon på denne dato i 1815.

Juristeri

SPRÅKET VÅRT. Ordet i overskriften brukes lite av jurister.

Helt bortreist

SPRÅKET VÅRT. Forståelig nok vil et større skandinavisk flyselskap gjøre sitt til at folk reiser mer, særlig nå når sommersesongen er like om hjørnet.

Oslo kommune

Språket vårt.

Forkortelser

Språket vårt. Det er igjen boligannonsenes tur, men denne gangen gjelder det bruk av forkortelser.

Sentermetafor

Språket vårt. Bruk av metaforer fra senterpartiet, ikke Senterpartiet, er risikosport.

Mai-forholdist

Språket vårt. En litteraturinteressert brevvenn har lest sjette bind av Karl Ove Knausgårds Min kamp – en grei liten sak på vel tusen sider.

Ikke - hverken

Språket vårt

Hun, han og hen?

SPRÅKET VÅRT. Språket kan bli litt knudrete når vi skal passe på likestillingen i alle sammenhenger.

Strålende fokus

Fokus, som betyr punkt eller arnested, brukes oftere og oftere i betydningen oppmerksomhet.

Tenke seg til

SPRÅKET VÅRT. Da krampegråten og fortvilelsens hjerteskjærende hulk hadde begynt å avta etter budskapet om at Knut Nærum vil forlate NRKs «Nytt på nytt», ble nasjonens oppmerksomhet omsider konsentrert om Nærums fremtidsplaner.

Tilfeldig regel?

SPRÅKET VÅRT. I et større varemagasin i Stavanger-området har en lesekyndig brevvenn merket seg denne advarselen ved et kassaapparat: «Tilfeldig kontroll utføres regelmessig.»

I alle dager!

SPRÅKET VÅRT. Det er en kjent sak at noen medisinere har en håndskrift som kan være vanskelig å lese.

Nær og nært

SPRÅKET VÅRT. En av Aftenpostens filmanmeldere utløser mange kritiske kommentarer til språkspaltebestyreren.

Et farlig ord

SPRÅKET VÅRT. Den lille konjunksjonen «og» er på bare to bokstaver, men ordet er mye farligere enn de fleste forestiller seg.

Solskinn og ulveskinn

SPRÅKET VÅRT. Også de lesere som ikke er ulvejegere, vil uten videre innse at det i overskriften er tale om to ulike typer skinn.

Da Bleken hang

SPRÅKET VÅRT. I dag flere drabelige eksempler på varianten hang/hengte. Mer vitenskapelig korrekt uttrykt gjelder det altså problemet med transitive og intransitive verb.

Prosessledning

SPRÅKET VÅRT. I motsetning til hva man kunne finne på å tro ut fra overskriften, handler dagens spalte om møteledelse og ikke om å lede prosesser.

Feil retning

SPRÅKET VÅRT. Et ordtak sier at enhver kurs er riktig når du ikke vet hvor du skal. Men skal man beskrive noe som har skjedd, er det lurt å forsøke å finne ut hvilken retning utviklingen tok.

Smalnede øyne

SPRÅKET VÅRT. For dem som skriver til språkspalten, er ingen objekter og ingen personer hellige.

Siste nytt