Feil retning

SPRÅKET VÅRT. Et ordtak sier at enhver kurs er riktig når du ikke vet hvor du skal. Men skal man beskrive noe som har skjedd, er det lurt å forsøke å finne ut hvilken retning utviklingen tok.

Smalnede øyne

SPRÅKET VÅRT. For dem som skriver til språkspalten, er ingen objekter og ingen personer hellige.

(An) erkjennelse

SPRÅKET VÅRT. Forskjellen mellom erkjennelse og anerkjennelse er ganske stor, og flere skribenter trenger en påminnelse om det.

Mellom og til

SPRÅKET VÅRT. Blant irritasjonsmomentene som fyller brevkassen, skyldes en god del utbredelsen av den feilaktige konstruksjonen «mellom - til», som i «leilighetene vil være mellom 40 til 120 kvadratmeter».

Som redaktør ...

Språket vårt. Begynner en setning med det lille ordet som, er det viktig å konsentrere seg om hvilket ord som blir subjekt i setningen.

Årsaker

Språket vårt. Ordet årsak er ikke så lett å hanskes med, og det skjer lenge før vi blander inn nynorsk, hvor orsak betyr unnskyld.

Samarbeidsøl

Språket vårt. Et kjent, om ikke kjært ordtak lyder: Jo flere kokker, desto mer søl - eller oftest i en mer poesivennlig variant: Jo flere kokker, jo mere søl.

Forebygging

Språket vårt. Å forebygge betyr å avverge, forhindre eller bestrebe seg på at noe ikke skal skje.

Oversett og overhørt

Språket vårt. Påvirkningen fra engelsk gjør det stadig vanskeligere å hanskes med de norske verbene overse og overhøre.

Uoverenskomst

Språket vårt. De som ikke drar kjensel på dagens overskrift, er skarpsynte: Ordet finnes ikke.

Oppstandelse

Språket vårt. Ordet i overskriften er naturligvis dagens hovedtema for dem som regner seg som kristne.

Hvem skal drepes?

Språket vårt. Brutaliteten i dagens overskrift må skrives på en rotfestet norsk tradisjons belastede konto: påskekrimmen.

Forholdspallen

Språket vårt. Som seg hør og bør når vintersesongen skal oppsummeres, er det tre på pallen i den første vårmånedens forholdsmesterskap.

Spekulasjoner

Språket vårt. Forskjellen på å spekulere på noe og spekulere i noe er under sterkt press i moderne norsk.

Streikerammet

Språket vårt. Et stort antall skribenter hadde problemer med å få formulert sine oppfatninger av streikesituasjonen i selskapet Norwegian.

Vilt begeistret?

Språket vårt: Enkelte billedskapende uttrykk er i den grad malende at vi må være varsomme med å bruke dem i beskrivelser av tragiske eller farlige hendelser.

På grunn av

Språket vårt. En djerv leser ypper til strid med juristene, Advokatforeningen til og med, og det kan han trygt gjøre fordi det i dette tilfellet neppe kommer til å koste penger.

Sette og sitte

SPRÅKET VÅRT. Vi brukte spalteplassen på en repetisjon i går, og det blir det samme i dag; repetisjon.

Unnskyldninger

Språket vårt. Fenomenet som dekkes av ordet i overskriften, er ikke noe vi driver med i en spalte hvor et solid grunnlag av selvrettferdighet er nødvendig.

Hjelp nødvendig

SPRÅKET VÅRT. Det krevende politiske prosjektet som går ut på å få lært stortingsrepresentant Per Sandberg mer folkeskikk, opptok Dagbladets lederskribent i begynnelsen av måneden.

Mer Hemsedal

Språket vårt. Vi blir i Hemsedal en hel spaltedag til, nærmere bestemt i Dagens Næringslivs reportasje fra 19. februar.

Ut på ski

Språket vårt. Ganske mange språk har importert norske ord for at det skal bli mulig å beskrive skisportens gleder.

Siste nytt