Nytt fra Arktis

SPRÅKET VÅRT. En av våre polarinteresserte lesere - polarinteressert i den forstand at han for det meste beskjeftiger seg med saker som har med Arktis og Antarktis å gjøre - har irritert seg over at adjektivet arktisk oftere og oftere skrives med stor forbokstav.

Sannhet i øynene

Språket vårt. Å se sannheten i øynene innebærer å realitetsorientere seg, altså omtrent det samme som å se virkeligheten i øynene.

Direkte hjelp

Språket vårt. Av forskjellige grunner, også kjent som novembermørke, frister en ellers vennlig stemt og nasjonalt innstilt landsmann tilværelsen på den sørlige halvkule.

Barsk fotball

Språket vårt. En gang var fotball et spill, eller en idrett, som utelukkende var forbeholdt menn. De tider er forbi, men i sportsjournalistikken hender det at gamle maskuline reflekser får herje fritt i bakrommet.

Förutan vind

Språket vårt. Det er ikke så enkelt å klare seg uten småord som nesten og foruten når man benytter seg av norsk, og det er nesten like vanskelig å bruke de to ordene riktig.

Smittsomt

Adjektivene til substantivet smitte krever at den som skal bruke dem, holder tungen rett i munnen. De kan ikke brukes om hverandre.

Blant annet

SPRÅKET VÅRT. Blant teknikkens ustoppelige fremskritt er de automatiske rettelser, som noen ganger fortjener å bli kalt «rettelser» - med anførselstegn for å markere at det ofte blir alt annet enn riktig.

Friluftsliv

SPRÅKET VÅRT. Friluftslivets gleder er et underordnet tema i dag; vi skal tilbake til et problem som vi har diskutert svært mange ganger: preposisjonsleddets plassering.

Dosering

SPRÅKET VÅRT. Et av journalistikkens mer gjenstridige spørsmål kan formuleres slik: Hva er riktig dose, i betydningen plass og omfang, for en nyhetssak?

Kommafeil

SPRÅKET VÅRT. For at riksrevisor Foss ikke skal føle seg urettferdig behandlet (spalten i forgårs), skal vi glede leserne og ham med en veldokumentert opplysning om at det blir mange flere kommafeil når økonomer og journalister skriver, enn når riksrevisoren gjør det.

Mer revisjon

SPRÅKET VÅRT. Temaet i går var høyt plasserte personer som ikke går fri for kritikk.

Barsk revisjon

SPRÅKET VÅRT. Det tør være velkjent at spalten lever etter vårt ledende opposisjonspartis poetiske slagord: «Alle skal med.»

Under vannet

SPRÅKET VÅRT. En passasjer som reiste med Widerøe, snublet der oppe i skyene over en annonse for en ubemannet miniubåt.

Du verden!

SPRÅKET VÅRT. Utropet i overskriften gjenspeiler beundring eller overraskelse, gjerne begge deler.

Til og ta fatt

Den fremste blant kongerikets oggianere, avtroppede Statoil-sjef Helge Lund, viste svak bedring i sitt strev med å skjelne infinitivsmerket å fra konjunksjonen og da han i oktober kunngjorde at han drar over Nordsjøen.

Forståelse

SPRÅKET VÅRT: Hvis man viser forståelse for en vurdering eller en handling, innebærer det at man langt på vei støtter den eller godkjenner den.

To hester

SPRÅKET VÅRT. Vi skal drøfte et par landbrukstekniske finesser i dag, og vi henter dermed tema fra et fagområde som altfor sjelden blir påspandert trykksverte eller sendetid i vårt urbaniserte og grundig asfalterte samfunn.

Revisjon

SPRÅKET VÅRT. Å revidere noe betyr å se på det enda en gang.

Trippelnektelse

SPRÅKET VÅRT. «Jeg har aldri overlevert ingen memoarer til ingen.» Slik lyder den ordrette norske oversettelsen av et berømt dementi fra høsten 1970.

Ovenfor

Språket vårt. I motsetning til hva enkelte lesere kunne få inntrykk av 8. oktober, er det flere enn norske utenriksministre som strever med forskjellen på ovenfor og overfor.

Unionsdag

Det er ikke vanlig å feire 4. november i Norge, men det kommer nok en og annen markering i avisene i dag, på 200-årsdagen for det kongevalget som la grunnlaget for personalunionen med Sverige.

Mellom fingrene

SPRÅKET VÅRT. Bård Vegar Solhjell, tidligere statsråd og nå stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti, skrev i en artikkel i Dagsavisen 3. oktober om SVs syn på lite demokratiske regimer.

V2-regelen

SPRÅKET VÅRT. Fra en kjent norsklærer kom det et høflig, kritisk brev om spalten 5. september.

Flertallsskjegg

SPRÅKET VÅRT. Romerikes Blad traff ikke blinken i sin forhåndsomtale av forestillingen Jesus Christ Superstar på Lørenskog i begynnelsen av oktober.

Imøtegåelse

SPRÅKET VÅRT. Å imøtegå en påstand betyr å argumentere mot den, ta avstand fra den, erklære seg uenig.

Imøtegåelse

SPRÅKET VÅRT. Å imøtegå en påstand betyr å argumentere mot den, ta avstand fra den, erklære seg uenig.

Om å slippe

SPRÅKET VÅRT. Det går mot slutten for sommerfestivalsesongen, men fra språklig synspunkt er det nødvendig med et forsøk på å holde liv i den i minst én dag til.

Fremgang?

SPRÅKET VÅRT: Økning, eller høyere tall, er ikke ensbetydende med fremgang.

Mannemenn

SPRÅKET VÅRT. I et intervju med lederen for et kvinnelag som spiller fotball, trykte bladet Bygdanytt denne uttalelsen 12. august: «Vi har stort sett kontroll, selv med ti mann.»

Stigma

Språket vårt. Ordet stigma, som betyr sårmerke eller brennemerke, ble brukt på en uvanlig måte i Aftenposten 27. september, i en kommentar av politisk redaktør Trine Eilertsen.

Siste nytt