Språket vårt: Overgrep

Vi skal ta noen eksempler til fra grenselandet mellom jus og medisin.

Tre uklarheter

Språket vårt. Noen ganger kan det ved beklagelser, begrensninger og forbehold være uklart hva det er skribenten eller taleren beklager eller tar forbehold for.

Dra på!

Språket vårt. Å dra på, med trykklett på, betyr å anstrenge seg ekstra mye, som i «nå får’u dra på litt».

Gruslegging

Språket vårt. Å gruslegge er ikke det samme som å legge i grus, og slett ikke det samme som å gruse.

«Storenyanser»

Språket vårt. I et debattinnlegg i Aftenposten 7. september om økonomiske og sosiologiske forskjeller i Oslo skrev to representanter for tenketanken Civita: «Det er store nyanser innad i bydelene.»

Ekte falskhet

Språket vårt.

Svadagenerator

Språket vårt

Speed-verk

Språket vårt.

På dypt vann

Språket vårt

Kystpartiet

Språket vårt

Kraft til andre

Språket vårt

Opprykksskål

Språket vårt

På eller i spill

Språket vårt. At noe står på spill, innebærer at det befinner seg i risikosonen, som i «her setter han sitt gode navn og rykte på spill».

Trygt og sikkert

Språket vårt

Fra munn til hånd

Språket vårt. Det vanlige uttrykket er «fra hånd til munn», og det gjenspeiler knapphet og fattigdom: «I den bygda var det så karrig at familien levde fra hånd til munn.»

Frem og tilbake

Språket vårt: Det er like vanskelig, eller tvetydig, hva som menes med frem og tilbake.

Hardt for eldre

SPRÅKET VÅRT. Det er barnelærdom at relativpronomenet «som» skal behandles med den ytterste omtanke og varsomhet, av den enkle grunn at det oftest peker tilbake på nærmeste ord.

Ideer for

Språket vårt. En av Dagbladets faste kommentatorer utmerker seg med et ugreit, eller i alle fall et uavklart, forhold til bruken av preposisjoner.

Noe helt annet

Språket vårt. I dag tar vi noen uttrykk som betyr, eller kan tolkes som, noe helt annet enn det skribenten eller taleren mente.

Spekulasjoner

Språket vårt. Det er noen mennesker som bruker mye tid og krefter på å spekulere på noe, mens andre spekulerer i noe.

Rik milliardær

Språket vårt. Et sitat som dels tillegges Ernest Hemingway, dels hans forfattervenn og svirebror F. Scott Fitzgerald, er at «de rike er annerledes.

Vokser og gror | Per Egil Hegge

Språket vårt. Vi skrev om å vokse i går, og vi skal ta for oss gro i dag, med liten forbokstav og infinitivsmerke foran.

Vokseverk

Språket vårt. Ordet i overskriften er fysisk sett noe som ofte plager folk i de tidlige tenårene, tilsvarende det engelske «growing pains».

Sitt ned!

Språket vårt.

Om reduksjon

Språket vårt.

Skille og skjelne

Språket vårt.

Underlagt

Språket vårt: Det er mye plunder med det norske verbet underlegge, oftest brukt refleksivt: underlegge seg.

Seg, hans og sine

Språket vårt. Det er ikke mer enn 27 dager siden spalten behandlet problemet med hans og sin, men den saken er altfor komplisert til at man kan ha forhåpninger om at den er løst ennå.

Anmarsjsko

Språket vårt: At noe er i anmarsj, som uvær eller økonomiske kriser, er et velkjent uttrykk.

Siste nytt