Samarbeidsøl

Språket vårt. Et kjent, om ikke kjært ordtak lyder: Jo flere kokker, desto mer søl - eller oftest i en mer poesivennlig variant: Jo flere kokker, jo mere søl.

Forebygging

Språket vårt. Å forebygge betyr å avverge, forhindre eller bestrebe seg på at noe ikke skal skje.

Oversett og overhørt

Språket vårt. Påvirkningen fra engelsk gjør det stadig vanskeligere å hanskes med de norske verbene overse og overhøre.

Uoverenskomst

Språket vårt. De som ikke drar kjensel på dagens overskrift, er skarpsynte: Ordet finnes ikke.

Oppstandelse

Språket vårt. Ordet i overskriften er naturligvis dagens hovedtema for dem som regner seg som kristne.

Hvem skal drepes?

Språket vårt. Brutaliteten i dagens overskrift må skrives på en rotfestet norsk tradisjons belastede konto: påskekrimmen.

Forholdspallen

Språket vårt. Som seg hør og bør når vintersesongen skal oppsummeres, er det tre på pallen i den første vårmånedens forholdsmesterskap.

Spekulasjoner

Språket vårt. Forskjellen på å spekulere på noe og spekulere i noe er under sterkt press i moderne norsk.

Streikerammet

Språket vårt. Et stort antall skribenter hadde problemer med å få formulert sine oppfatninger av streikesituasjonen i selskapet Norwegian.

Vilt begeistret?

Språket vårt: Enkelte billedskapende uttrykk er i den grad malende at vi må være varsomme med å bruke dem i beskrivelser av tragiske eller farlige hendelser.

På grunn av

Språket vårt. En djerv leser ypper til strid med juristene, Advokatforeningen til og med, og det kan han trygt gjøre fordi det i dette tilfellet neppe kommer til å koste penger.

Unnskyldninger

Språket vårt. Fenomenet som dekkes av ordet i overskriften, er ikke noe vi driver med i en spalte hvor et solid grunnlag av selvrettferdighet er nødvendig.

Hjelp nødvendig

SPRÅKET VÅRT. Det krevende politiske prosjektet som går ut på å få lært stortingsrepresentant Per Sandberg mer folkeskikk, opptok Dagbladets lederskribent i begynnelsen av måneden.

Mer Hemsedal

Språket vårt. Vi blir i Hemsedal en hel spaltedag til, nærmere bestemt i Dagens Næringslivs reportasje fra 19. februar.

Ut på ski

Språket vårt. Ganske mange språk har importert norske ord for at det skal bli mulig å beskrive skisportens gleder.

Med andre ord

SPRÅKET VÅRT. Hvis misforståelser eller feiltolkninger oppstår, kan det skyldes vrangvilje fra den eller dem som egentlig burde ha skjønt det som sies eller skrives.

Grøtet prosa

SPRÅKET VÅRT. På NRKs nettside fant en leser en hyllest til amerikaneren Edward Snowden, som oppholder seg i Russland.

Kampen fortsetter

Språket vårt. I Aftenpostens portrettintervju 31. januar med den nye regjeringsadvokaten, professor dr. juris. Fredrik Sejersted, var det én interessant setning.

Fin flyt

Språket vårt. Anmeldelser av filmer blir noen ganger bedre før filmen er ferdig, enn når de skal skrives etter premieren.

Det store vi

Språket vårt. Grammatikere og statsvitere har ikke så overvettes mye felles - det ser man hvis man leser litt statsviterprosa iblant.

To hatter

Språket vårt. «Min hatt den har tre kanter», heter det i en kjent sang. Forsvarsdepartementet er mer preget av prosa, men går kanskje litt for langt på sin hjemmeside.

Fra parnasset

Språket vårt. Dagens spalte er et så sterkt utslag av risikoadferd, og herser slik med folk som i den grad representerer øvrigheta, at spalteredaktøren må omtale seg selv i tredje person.

Siste nytt