Grøtet prosa

SPRÅKET VÅRT. På NRKs nettside fant en leser en hyllest til amerikaneren Edward Snowden, som oppholder seg i Russland.

Kampen fortsetter

Språket vårt. I Aftenpostens portrettintervju 31. januar med den nye regjeringsadvokaten, professor dr. juris. Fredrik Sejersted, var det én interessant setning.

Fin flyt

Språket vårt. Anmeldelser av filmer blir noen ganger bedre før filmen er ferdig, enn når de skal skrives etter premieren.

Det store vi

Språket vårt. Grammatikere og statsvitere har ikke så overvettes mye felles - det ser man hvis man leser litt statsviterprosa iblant.

To hatter

Språket vårt. «Min hatt den har tre kanter», heter det i en kjent sang. Forsvarsdepartementet er mer preget av prosa, men går kanskje litt for langt på sin hjemmeside.

Fra parnasset

Språket vårt. Dagens spalte er et så sterkt utslag av risikoadferd, og herser slik med folk som i den grad representerer øvrigheta, at spalteredaktøren må omtale seg selv i tredje person.

Tregt på Møre

Språket vårt: De optimister som har regnet med at Solberg-regjeringens sykehuspolitikk i Møre og Romsdal snart er avklart, vil ikke finne mye oppmuntring i et intervju som Sunnmørsposten bedrøvet leserne med 22. januar.

Språket vårt: Helt ruinert

De fleste som har sett en branntomt eller lest litt krigshistorie, vet hva ruiner er: rester etter brann- eller bombeskadet bygningsmasse.

Disposisjon

Språket vårt. Ordet disposisjon er nokså mangetydig på norsk.

Krekar-norsk

Språket vårt. Den skriftlærde oslomann Najumuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som mulla Krekar, gjør det vanskelig for seg selv, for det norske rettsvesenet og for Justisdepartementet.

Pjolter

En underlig detalj ved norsk er at ord som begynner med pj- eller fj- gjerne har en litt nedsettende betydning: pjalter, pjokk, pjatt, fjomp, fjes og en hel del andre.

Noen har snitcha

Språket vårt. Slang er gjerne en variant av morsmålet som mest benyttes av ungdom, og i vår tid får ungdomsspråket ofte et innslag av ord fra innvandrermiljøer.

Golfkost

Språket vårt. Ordet i overskriften dreier seg rimeligvis om hva man skal spise når man spiller golf - eller kanskje under en pause i den krevende idretten.

Tiltak

SPRÅKET VÅRT. På grunn av innflytelsen fra engelsk hender det oftere og oftere i norsk prosa at folk, særlig demonstranter, «tar til gatene».

Garasjering

SPRÅKET VÅRT. Det kan være lett å tro at dagens historie dreier seg om en ring som av en eller annen grunn hører hjemme, eller er funnet, i en garasje - med andre ord en garasjering.

På sotteseng

Språket vårt. Sott er et litt gammelmodig ord som betyr sykdom, gjerne av det alvorlige slaget.

Mer samvalg

SPRÅKET VÅRT: Sterke meningsbærere har meldt seg med forsvar for det nye ordet samvalg i medisinsk sammenheng.

Kjempelinse

Språket vårt. En naturvitenskapskyndig leser trakk litt på smilebåndet over en setning i en artikkel om den norske astrofysikeren Sjur Refsdal (1935-2009).

Å ligge

Språket vårt. Hvis man er oppvokst på bergenskanten, hender det at man får overført nokså litt spesielle forestillinger om de to verbene ligge og legge.

Insentivere

Språket vårt. Hvis noen ikke drar kjensel på ordet i overskriften, bør de møtes med den forståelse som ordet dessverre må klare seg uten.

Derfor, altså

Språket vårt. Årsakskonjunksjonen «fordi» er så lumsk at den kan sende en setning rett i grøfta.

Siste nytt