Tenke seg til

SPRÅKET VÅRT. Da krampegråten og fortvilelsens hjerteskjærende hulk hadde begynt å avta etter budskapet om at Knut Nærum vil forlate NRKs «Nytt på nytt», ble nasjonens oppmerksomhet omsider konsentrert om Nærums fremtidsplaner.

Tilfeldig regel?

SPRÅKET VÅRT. I et større varemagasin i Stavanger-området har en lesekyndig brevvenn merket seg denne advarselen ved et kassaapparat: «Tilfeldig kontroll utføres regelmessig.»

I alle dager!

SPRÅKET VÅRT. Det er en kjent sak at noen medisinere har en håndskrift som kan være vanskelig å lese.

Nær og nært

SPRÅKET VÅRT. En av Aftenpostens filmanmeldere utløser mange kritiske kommentarer til språkspaltebestyreren.

Et farlig ord

SPRÅKET VÅRT. Den lille konjunksjonen «og» er på bare to bokstaver, men ordet er mye farligere enn de fleste forestiller seg.

Solskinn og ulveskinn

SPRÅKET VÅRT. Også de lesere som ikke er ulvejegere, vil uten videre innse at det i overskriften er tale om to ulike typer skinn.

Da Bleken hang

SPRÅKET VÅRT. I dag flere drabelige eksempler på varianten hang/hengte. Mer vitenskapelig korrekt uttrykt gjelder det altså problemet med transitive og intransitive verb.

Prosessledning

SPRÅKET VÅRT. I motsetning til hva man kunne finne på å tro ut fra overskriften, handler dagens spalte om møteledelse og ikke om å lede prosesser.

Feil retning

SPRÅKET VÅRT. Et ordtak sier at enhver kurs er riktig når du ikke vet hvor du skal. Men skal man beskrive noe som har skjedd, er det lurt å forsøke å finne ut hvilken retning utviklingen tok.

Smalnede øyne

SPRÅKET VÅRT. For dem som skriver til språkspalten, er ingen objekter og ingen personer hellige.

(An) erkjennelse

SPRÅKET VÅRT. Forskjellen mellom erkjennelse og anerkjennelse er ganske stor, og flere skribenter trenger en påminnelse om det.

Mellom og til

SPRÅKET VÅRT. Blant irritasjonsmomentene som fyller brevkassen, skyldes en god del utbredelsen av den feilaktige konstruksjonen «mellom - til», som i «leilighetene vil være mellom 40 til 120 kvadratmeter».

Som redaktør ...

Språket vårt. Begynner en setning med det lille ordet som, er det viktig å konsentrere seg om hvilket ord som blir subjekt i setningen.

Årsaker

Språket vårt. Ordet årsak er ikke så lett å hanskes med, og det skjer lenge før vi blander inn nynorsk, hvor orsak betyr unnskyld.

Samarbeidsøl

Språket vårt. Et kjent, om ikke kjært ordtak lyder: Jo flere kokker, desto mer søl - eller oftest i en mer poesivennlig variant: Jo flere kokker, jo mere søl.

Forebygging

Språket vårt. Å forebygge betyr å avverge, forhindre eller bestrebe seg på at noe ikke skal skje.

Oversett og overhørt

Språket vårt. Påvirkningen fra engelsk gjør det stadig vanskeligere å hanskes med de norske verbene overse og overhøre.

Uoverenskomst

Språket vårt. De som ikke drar kjensel på dagens overskrift, er skarpsynte: Ordet finnes ikke.

Oppstandelse

Språket vårt. Ordet i overskriften er naturligvis dagens hovedtema for dem som regner seg som kristne.

Hvem skal drepes?

Språket vårt. Brutaliteten i dagens overskrift må skrives på en rotfestet norsk tradisjons belastede konto: påskekrimmen.

Forholdspallen

Språket vårt. Som seg hør og bør når vintersesongen skal oppsummeres, er det tre på pallen i den første vårmånedens forholdsmesterskap.

Spekulasjoner

Språket vårt. Forskjellen på å spekulere på noe og spekulere i noe er under sterkt press i moderne norsk.

Siste nytt