Pjalter og pjoltere

Språket vårt: En professor ble sitert i Klassekampen 13. juli, den dagen da en avtale mellom Hellas og de øvrige eurolandene omsider forelå etter langdryge forhandlinger.

Professorgruppen

Tilveksten til spaltens fornemme professorgruppe har vært mindre i juli enn i juni.

Sine og deres

Språket vårt: Problemet med sin, sine og deres ser ut til å bli stadig vanskeligere.

Annonsering?

Språket vårt. Etter planene skulle USA og Cuba gjenåpne sine ambassader i henholdsvis Havana og Washington i dag, vel 54 ½ år etter at de diplomatiske forbindelsene på ambassadørnivå ble brutt av avtroppende president Dwight D. Eisenhower.

Vindretningen

Språket vårt: En fast brevvenn merket seg et forsøk i Dagbladet på å forbedre en av Kjell Aukrusts mest berømte formuleringer: «Det blåser nordavind fra alle kanter.»

Begavelse

Språket vårt. Hvis vi sier om en person at hun eller han er begavet, betyr det enten at vedkommende er svært intelligent eller har et spesielt talent, gjerne av det kunstneriske slaget.

Fremmed mynt

Språket vårt. Et oppsamlingsheat med noe spesielle oversettelser fra engelsk er dagens tilbud.

Konfrontasjonstrick

Språket vårt

Livsfarlig bindestrek

Språket vårt. Eksemplene i denne spalten er sjelden avgjørende for liv eller død, men i dag har vi et unntak.

Bomben springer

Språket vårt. Det var et par kritiske lesere som hadde innvendinger mot denne setningen i et intervju i Aftenposten 7. juni: «Jeg var i London da terrorbombene sprang på busser og T-banen i 2005.»

Læringsanalyse

Språket vårt. Det er ikke sikkert at ordet i overskriften er tilstrekkelig presist.

I hytt og pine

Språket vårt. Mange reagerer på uttrykket «i hytt og pine». Det er en sammenblanding av to faste uttrykk: «I hytt og vær» og utbruddet «død og pine», et nokså moderat bannord.

Medierende

Språket vårt. Det er ikke mer enn noen år siden språkspalten tok for seg pressemeldingen om en doktoravhandling som ble presentert som «tekstuell vandring i et medierende triangel».

Dobbelt opp

Språket vårt. De fleste som besøker eller bor i Norge, la i juni merke til at tropevarmen var mindre plagsom enn i fjor.

Helt knukket

Språket vårt. I dag skal vi formidle noen godbiter fra NRK - først et eksempel på utilsiktet humor 14. juni:

Nye fokusland

Språket vårt. Vi lader opp til morgendagens forholdistkåring med å se på det utvidede og etter hvert ekstraordinært brede fokus for bruken av ordet fokus.

Simpelt og greit

Vi går videre med gårsdagens engelske grunntema. Norsk finansterminologi påvirkes av språkmiljøer som holder til på den andre siden av Nordsjøen eller Atlanteren. Selv språklig svaksynte kan finne mye råstoff i f. eks. Finansavisen eller Dagens Næringsliv.

Lover ikke

SPRÅKET VÅRT. Både NRKs og Aftenpostens nettavis hadde samme versjon 28. mai, da de omtalte løftet fra Islamsk stat om ikke å ødelegge de antikke ruinene i den syriske byen Palmyra: «IS lover ikke å ødelegge Palmyra.» Lest med et trykksterkt IKKE blir det entydig og må forstås slik: Krigerne vil ikke ødelegge byen. Men slik det står, uten at vi hører det uttalt, blir innholdet at en eller annen har bedt IS om å ødelegge, og det vil ikke IS love.

Kort og godt

Språket vårt. Behovet for å skrive kort er blitt mindre presserende etter hvert som vi har beveget oss over i den digitale verden: Mens det tidligere hendte akkurat nok til at avisenes sider ble fylt hver dag, er det nå ingen grenser for hvor langt det går an å skrive. De som ikke tror meg, kan begynne å lese blogger.

Fortapelse

Språket vårt. Dagens store 200-årsjubilant er hertugen av Wellington, som har fått æren for seieren ved Waterloo over Napoleon på denne dato i 1815.

Juristeri

SPRÅKET VÅRT. Ordet i overskriften brukes lite av jurister.

Helt bortreist

SPRÅKET VÅRT. Forståelig nok vil et større skandinavisk flyselskap gjøre sitt til at folk reiser mer, særlig nå når sommersesongen er like om hjørnet.

Oslo kommune

Språket vårt.

Forkortelser

Språket vårt. Det er igjen boligannonsenes tur, men denne gangen gjelder det bruk av forkortelser.

Sentermetafor

Språket vårt. Bruk av metaforer fra senterpartiet, ikke Senterpartiet, er risikosport.

Siste nytt