Per Egil Hegge

Per Egil Hegge

I denne spalten svarer Per Egil Hegge på spørsmål om det norske språk, og drøfter forskjellige problemer ved journalistspråket, slik det fremtrer i Aftenposten og i andre medier. Hans daglige språkspalte har siden mars 2001 vært distribuert internt til de redaksjonelle medarbeiderne i avisen. Nå finner du den i avisen hver dag og her på nettet.

Spørsmål til Hegge

Siste nytt