Om reduksjon

Språket vårt.

Skille og skjelne

Språket vårt.

Underlagt

Språket vårt: Det er mye plunder med det norske verbet underlegge, oftest brukt refleksivt: underlegge seg.

Seg, hans og sine

Språket vårt. Det er ikke mer enn 27 dager siden spalten behandlet problemet med hans og sin, men den saken er altfor komplisert til at man kan ha forhåpninger om at den er løst ennå.

Anmarsjsko

Språket vårt: At noe er i anmarsj, som uvær eller økonomiske kriser, er et velkjent uttrykk.

Nesten utrolig

Språket vårt: Utrolig som forsterkende adverb misbrukes langt oftere enn det anvendes med fornuft.

Lagt og ligget

Språket vårt. Om et likfunn i Trondheim skrev Dagbladet 25. juli at «den døde kan ha lagt der i flere måneder».

Grunnen fordi

Språket vårt. Årsaken eller grunnen til at noe skjer, er at det foreligger et årsaksforhold.

Død og dø

Språket vårt. De fleste grammatikere vil rynke på nesen av overskriften, og det har de saktens grunn til.

Brudd-Edvald

Språket vårt. Norsk utmerker seg ved det vi kan kalle sammenføyningssmidighet; det faller lett å sette sammen to eller flere ord til ett nytt begrep.

Løftet ned

Språket vårt. De fleste vil ha erfart at det går opp og ned her i livet, men det er greit å vite hva som går ned og hva som går opp.

(U)overskuelig

Språket vårt. En leser har meldt seg med motforestillinger mot det han mener er overdreven bruk av adjektivet «uoverskuelig».

Forløsning

Språket vårt. Når en skribent skal bruke et ord eller begrep, er det en fordel både for forståelsen og renommeet at han eller hun brakt på det rene hva ordet betyr.

Kongens fall

Språket vårt. «Kongen falt på Stiklestad.» Det var hovedoppslaget i Trønder-Avisa 20. juli.

Forhold i haug

Språket vårt. Det kan neppe skyldes tropevarme, men det har ikke vært den samme susen over forholdismene denne måneden.

Pjalter og pjoltere

Språket vårt: En professor ble sitert i Klassekampen 13. juli, den dagen da en avtale mellom Hellas og de øvrige eurolandene omsider forelå etter langdryge forhandlinger.

Professorgruppen

Tilveksten til spaltens fornemme professorgruppe har vært mindre i juli enn i juni.

Sine og deres

Språket vårt: Problemet med sin, sine og deres ser ut til å bli stadig vanskeligere.

Annonsering?

Språket vårt. Etter planene skulle USA og Cuba gjenåpne sine ambassader i henholdsvis Havana og Washington i dag, vel 54 ½ år etter at de diplomatiske forbindelsene på ambassadørnivå ble brutt av avtroppende president Dwight D. Eisenhower.

Vindretningen

Språket vårt: En fast brevvenn merket seg et forsøk i Dagbladet på å forbedre en av Kjell Aukrusts mest berømte formuleringer: «Det blåser nordavind fra alle kanter.»

Begavelse

Språket vårt. Hvis vi sier om en person at hun eller han er begavet, betyr det enten at vedkommende er svært intelligent eller har et spesielt talent, gjerne av det kunstneriske slaget.

Fremmed mynt

Språket vårt. Et oppsamlingsheat med noe spesielle oversettelser fra engelsk er dagens tilbud.

Konfrontasjonstrick

Språket vårt

Livsfarlig bindestrek

Språket vårt. Eksemplene i denne spalten er sjelden avgjørende for liv eller død, men i dag har vi et unntak.

Bomben springer

Språket vårt. Det var et par kritiske lesere som hadde innvendinger mot denne setningen i et intervju i Aftenposten 7. juni: «Jeg var i London da terrorbombene sprang på busser og T-banen i 2005.»

Læringsanalyse

Språket vårt. Det er ikke sikkert at ordet i overskriften er tilstrekkelig presist.

I hytt og pine

Språket vårt. Mange reagerer på uttrykket «i hytt og pine». Det er en sammenblanding av to faste uttrykk: «I hytt og vær» og utbruddet «død og pine», et nokså moderat bannord.

Medierende

Språket vårt. Det er ikke mer enn noen år siden språkspalten tok for seg pressemeldingen om en doktoravhandling som ble presentert som «tekstuell vandring i et medierende triangel».

Siste nytt