Imøtegåelse

SPRÅKET VÅRT. Å imøtegå en påstand betyr å argumentere mot den, ta avstand fra den, erklære seg uenig.

Om å slippe

SPRÅKET VÅRT. Det går mot slutten for sommerfestivalsesongen, men fra språklig synspunkt er det nødvendig med et forsøk på å holde liv i den i minst én dag til.

Fremgang?

SPRÅKET VÅRT: Økning, eller høyere tall, er ikke ensbetydende med fremgang.

Mannemenn

SPRÅKET VÅRT. I et intervju med lederen for et kvinnelag som spiller fotball, trykte bladet Bygdanytt denne uttalelsen 12. august: «Vi har stort sett kontroll, selv med ti mann.»

Stigma

Språket vårt. Ordet stigma, som betyr sårmerke eller brennemerke, ble brukt på en uvanlig måte i Aftenposten 27. september, i en kommentar av politisk redaktør Trine Eilertsen.

Brei einsemd

SPRÅKET VÅRT: I dag blir det et oppsamlingsheat av eksempler på ord som er brukt galt.

Tøft for trommehinnen

Blant andre emner som spalten ikke har beskjeftiget seg tilstrekkelig med, i motsetning til USAs rettsvesen, er den canadiske popstjernen Justin Bieber.

Kildesortert

SPRÅKET VÅRT: Det er lenge siden vi har behandlet problemet innendørs kildesortering.

Seg og sine

SPRÅKET VÅRT. Det er ingen grunn til å tro at det hjelper å skrive om det raskt voksende problemet med hans/hennes og sitt/sine, men det kan jo bli ganske morsomt hvis man velger å glemme at dette neppe kan skyldes annet enn svekket språkfølelse.

Tilsigelse

SPRÅKET VÅRT. Vi skal fortsette der vi slapp i går og si litt mer om Syria-krigere og tilsigelse.

Mange ord

Språket vårt. En fersk jusstudent har etter sitt første bekjentskap med pensum trukket den dristige konklusjon at jurister, også i lærebøkene, bruker mange ord.

Ordrekkefølgen

Språket vårt. Fordi det norske kasussystemet gikk i oppløsning for noen hundre år siden, blir det viktig å passe på ordrekkefølgen hvis vi skal unngå meningsforvirring eller tvetydigheter.

Mangelfullt

Språket vårt. Det faste uttrykket «det skulle bare mangle» brukes ikke alltid riktig.

Det må du ikke!

Språket vårt. Det modale hjelpeverbet «må» kan bety å være tvunget eller nødt til, som «du må ta til deg næring for å få energi», eller «du må puste for å leve».

Vil obduseres

Språket vårt. Det er en stund siden vi behandlet problemet med en bestemt konstruksjon hvor vi bruker hjelpeverbet «vil» foran et passivt verb.

Dødelighet

Språket vårt. Vi fortsetter herjingene oppe på parnasset et par dager til, og nå skal vi holde oss på det medisinske fagområdet.

A-ah!

SPRÅKET VÅRT. Hvis vi sier at vi har kjøpt seks stoler à 200 kroner, er det entydig på norsk, selv om a-en har fått en aksent grave over seg og dermed er like fransk som en alpelue.

Last og fast

SPRÅKET VÅRT. Det er ingen spøk å være landslagssjef i Norges Fotballforbund.

Ovenpå

SPRÅKET VÅRT. Hvis Høyre får utenriksministeren, er det én ting som er sikkert hva de lange linjer angår: Det går minst ett år før han mestrer bruken av de to ordene ovenfor og overfor.

Omveier

Språket vårt: Preposisjonen «om» dukker opp i sammenhenger hvor den ikke gir noe bidrag til en teksts eleganse.

Avdomestisert

SPRÅKET VÅRT. Det er ikke så lenge siden vi avdomestiserte noen gamle stoler.

Storkjeftet

SPRÅKET VÅRT. På ettersommeren pågikk det en debatt om journalister, en yrkesgruppe som må regne med at deres arbeidsprestasjoner alltid kan debatteres.

Med forbehold

SPRÅKET VÅRT. Den som lover noe med forbehold, gir et løfte som ikke er fullt ut forpliktende:

Saus uten klumper

SPRÅKET VÅRT. Blant språkspaltens tabber i august var en ubegrunnet kritikk av produktet Barbie ku-saus 28. august.

Forholdismer

SPRÅKET VÅRT. Ved dette månedsskiftet skal vi begynne med en kortvarig glede, et eksempel på riktig bruk av «i forhold til».

Pimpe opp

Språket vårt. Pimper du opp maten din? Hvis du går i tanker om å begynne med slikt, var det gode råd å hente i en matspalte i august.

Forfall

Språket vårt. Da mørke skyer trakk seg sammen over den norske skolen, og det brygget opp til lærerstreik i forrige måned, hadde VG en samtale med en rektor i Oslo-området.

En blindvei

Språket vårt. Ordet blindvei har en grei betydning på norsk - det er en vei som ikke fører noe sted hen.

Fokusadresse

SPRÅKET VÅRT: Verbet å adressere brukes i oppskrudd byråkratprosa, og det har hverken morsmålet eller byråkratenes renommé godt av.