Saus uten klumper

SPRÅKET VÅRT. Blant språkspaltens tabber i august var en ubegrunnet kritikk av produktet Barbie ku-saus 28. august.

Forholdismer

SPRÅKET VÅRT. Ved dette månedsskiftet skal vi begynne med en kortvarig glede, et eksempel på riktig bruk av «i forhold til».

Pimpe opp

Språket vårt. Pimper du opp maten din? Hvis du går i tanker om å begynne med slikt, var det gode råd å hente i en matspalte i august.

Forfall

Språket vårt. Da mørke skyer trakk seg sammen over den norske skolen, og det brygget opp til lærerstreik i forrige måned, hadde VG en samtale med en rektor i Oslo-området.

En blindvei

Språket vårt. Ordet blindvei har en grei betydning på norsk - det er en vei som ikke fører noe sted hen.

Fokusadresse

SPRÅKET VÅRT: Verbet å adressere brukes i oppskrudd byråkratprosa, og det har hverken morsmålet eller byråkratenes renommé godt av.

Hinsides

SPRÅKET VÅRT: At noe er hinsides, betyr at det er på den andre siden – på hi sida, hvis vi skal hente et eksempel fra nynorsk.

Pågående

SPRÅKET VÅRT. Retorikkekspert Kjell Terje Ringdal er fast leverandør til spalten, og det er ingen grunn til å spare på takknemlighetsytringene eller anerkjennelsen.

Skadefryd

SPRÅKET VÅRT. Skadefryd er definert som ekte og inderlig glede, og begeistringen var overveldende hos den store skare av lesere som i høyere grad enn redaktøren kan sin Hamlet.

Lite lokallag

Få fenomener er vanskeligere å forklare for utlendinger enn den norske forkjærligheten for å gå på tur.

Forløsning

SPRÅKET VÅRT: Fredag 1. august hadde Dagbladet en kommentar om bruken av religiøse symboler og klesplagg, og her var det to ord som ble brukt i en helt annen betydning enn de har.

Professor- gruppen

SPRÅKET VÅRT: I dag får spaltens fornemme professorgruppe et nytt medlem.

Et kanten?

SPRÅKET VÅRT. Et debattinnlegg 20. august førte til et interessant spørsmål fra en norskbruker som har engelsk som morsmål.

Snyte og snylte

SPRÅKET VÅRT. Temaet i går var en overflødig og misvisende t i et ord som «sjeldent».

Sjeldent kjøtt

SPRÅKET VÅRT. Det er ikke alltid så lett å mestre forskjellen mellom sjelden og sjeldent.

Problemet med det lille ordet «som»

SPRÅKET VÅRT. Bak dagens overskrift skjuler det seg en gammel klassiker som er blitt gjentatt noen ganger:

Navn med ståplass

SPRÅKET VÅRT. Bak dagens overskrift skjuler det seg en gammel klassiker som er blitt gjentatt noen ganger: det besværlige, men ytterst viktige problemet med å sørge for at det lille ordet «som» ikke viser tilbake på noe annet eller noen annen enn det helst skulle.

Plassopptak

SPRÅKET VÅRT. Det er noen engelske uttrykk som ikke kan overføres direkte til norsk uten at det blir både feilaktig og latterlig, og i dag byr spalten på to månedsgamle eksempler fra NTB.

«Paljettens farger»

SPRÅKET VÅRT. Det er forskjell på palett og paljett, og det er forskjell på etikett og etikette, selv om det ikke er mer enn én bokstav som skiller.

Sin, seg og sitt

SPRÅKET VÅRT. Vi blir ikke ferdige med problemet hans, sin, seg og sitt, og det er på tide med enda en repetisjon.

Med hevet skalle

SPRÅKET VÅRT. Bruk av dikteriske metaforer kan føre skribenter og talere ut i farlig lende, og i en lederartikkel 13. august gikk Drammens Tidende seg vill i et tyveri fra William Shakespeare: «Derfor kan ordfører Bye og rådmann Nystrøm nå heve Hamlets hodeskalle og stille seg spørsmålet: To be og not to be?»

Mer påseplikt

SPRÅKET VÅRT. Etter suksessen med behandlingen av ordet «påseplikt» i spalten 5. august og 25. august, kom det et språkhistorisk bidrag som bør inn i fremtidens betraktninger om hvordan håpløse nyord både oppstår og forsvinner i dypet og mørket.

Inversjon

SPRÅKET VÅRT. I dag er det på tide å drøfte et intrikat problem i norsk.

Hamsuns sannhet

SPRÅKET VÅRT. Når nordmenn bor i eksotiske land som USA, Storbritannia eller Danmark, blir det krevende å holde styr på det refleksive eiendomspronomenet sin/sitt/sine.

Venne og vende

SPRÅKET VÅRT. Det viser seg å være over all måte vanskelig med de to verbene vende og venne.

Dyrisk politikk

SPRÅKET VÅRT. Bruk av dyrebetegnelser på politiske motstandere har vært en spesialgren på ytre venstre fløy.

Dobbeltgrad

SPRÅKET VÅRT. Det gikk ikke helt bra i NRKs nyhetsavdeling på morgenkvisten 27. august.

Ny forholdisme

SPRÅKET VÅRT. En kollega i Aftenposten noterte seg for en forholdistisk nyskapning i begynnelsen av måneden og fortjener om ikke hederlig, så i alle fall offentlig omtale.

Forhåndsregler

SPRÅKET VÅRT. Partiet Rødt og dets glødende tilhengere skal ifølge sin ideologi være så internasjonale i sjelen at det kanskje ikke er så rart hvis det kniper med norskferdighetene iblant.

Dem som satt

SPRÅKET VÅRT. Bruken av de og dem vekker store diskusjoner som har ett likhetspunkt med mange norske debatter: