Blant annet

SPRÅKET VÅRT. Blant teknikkens ustoppelige fremskritt er de automatiske rettelser, som noen ganger fortjener å bli kalt «rettelser» - med anførselstegn for å markere at det ofte blir alt annet enn riktig.

Friluftsliv

SPRÅKET VÅRT. Friluftslivets gleder er et underordnet tema i dag; vi skal tilbake til et problem som vi har diskutert svært mange ganger: preposisjonsleddets plassering.

Dosering

SPRÅKET VÅRT. Et av journalistikkens mer gjenstridige spørsmål kan formuleres slik: Hva er riktig dose, i betydningen plass og omfang, for en nyhetssak?

Kommafeil

SPRÅKET VÅRT. For at riksrevisor Foss ikke skal føle seg urettferdig behandlet (spalten i forgårs), skal vi glede leserne og ham med en veldokumentert opplysning om at det blir mange flere kommafeil når økonomer og journalister skriver, enn når riksrevisoren gjør det.

Mer revisjon

SPRÅKET VÅRT. Temaet i går var høyt plasserte personer som ikke går fri for kritikk.

Barsk revisjon

SPRÅKET VÅRT. Det tør være velkjent at spalten lever etter vårt ledende opposisjonspartis poetiske slagord: «Alle skal med.»

Under vannet

SPRÅKET VÅRT. En passasjer som reiste med Widerøe, snublet der oppe i skyene over en annonse for en ubemannet miniubåt.

Til og ta fatt

Den fremste blant kongerikets oggianere, avtroppede Statoil-sjef Helge Lund, viste svak bedring i sitt strev med å skjelne infinitivsmerket å fra konjunksjonen og da han i oktober kunngjorde at han drar over Nordsjøen.

Forståelse

SPRÅKET VÅRT: Hvis man viser forståelse for en vurdering eller en handling, innebærer det at man langt på vei støtter den eller godkjenner den.

To hester

SPRÅKET VÅRT. Vi skal drøfte et par landbrukstekniske finesser i dag, og vi henter dermed tema fra et fagområde som altfor sjelden blir påspandert trykksverte eller sendetid i vårt urbaniserte og grundig asfalterte samfunn.

Revisjon

SPRÅKET VÅRT. Å revidere noe betyr å se på det enda en gang.

Trippelnektelse

SPRÅKET VÅRT. «Jeg har aldri overlevert ingen memoarer til ingen.» Slik lyder den ordrette norske oversettelsen av et berømt dementi fra høsten 1970.

Ovenfor

Språket vårt. I motsetning til hva enkelte lesere kunne få inntrykk av 8. oktober, er det flere enn norske utenriksministre som strever med forskjellen på ovenfor og overfor.

Unionsdag

Det er ikke vanlig å feire 4. november i Norge, men det kommer nok en og annen markering i avisene i dag, på 200-årsdagen for det kongevalget som la grunnlaget for personalunionen med Sverige.

Mellom fingrene

SPRÅKET VÅRT. Bård Vegar Solhjell, tidligere statsråd og nå stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti, skrev i en artikkel i Dagsavisen 3. oktober om SVs syn på lite demokratiske regimer.

V2-regelen

SPRÅKET VÅRT. Fra en kjent norsklærer kom det et høflig, kritisk brev om spalten 5. september.

Flertallsskjegg

SPRÅKET VÅRT. Romerikes Blad traff ikke blinken i sin forhåndsomtale av forestillingen Jesus Christ Superstar på Lørenskog i begynnelsen av oktober.

Imøtegåelse

SPRÅKET VÅRT. Å imøtegå en påstand betyr å argumentere mot den, ta avstand fra den, erklære seg uenig.

Imøtegåelse

SPRÅKET VÅRT. Å imøtegå en påstand betyr å argumentere mot den, ta avstand fra den, erklære seg uenig.

Om å slippe

SPRÅKET VÅRT. Det går mot slutten for sommerfestivalsesongen, men fra språklig synspunkt er det nødvendig med et forsøk på å holde liv i den i minst én dag til.

Fremgang?

SPRÅKET VÅRT: Økning, eller høyere tall, er ikke ensbetydende med fremgang.

Mannemenn

SPRÅKET VÅRT. I et intervju med lederen for et kvinnelag som spiller fotball, trykte bladet Bygdanytt denne uttalelsen 12. august: «Vi har stort sett kontroll, selv med ti mann.»

Stigma

Språket vårt. Ordet stigma, som betyr sårmerke eller brennemerke, ble brukt på en uvanlig måte i Aftenposten 27. september, i en kommentar av politisk redaktør Trine Eilertsen.

Brei einsemd

SPRÅKET VÅRT: I dag blir det et oppsamlingsheat av eksempler på ord som er brukt galt.

Tøft for trommehinnen

Blant andre emner som spalten ikke har beskjeftiget seg tilstrekkelig med, i motsetning til USAs rettsvesen, er den canadiske popstjernen Justin Bieber.

Kildesortert

SPRÅKET VÅRT: Det er lenge siden vi har behandlet problemet innendørs kildesortering.

Seg og sine

SPRÅKET VÅRT. Det er ingen grunn til å tro at det hjelper å skrive om det raskt voksende problemet med hans/hennes og sitt/sine, men det kan jo bli ganske morsomt hvis man velger å glemme at dette neppe kan skyldes annet enn svekket språkfølelse.

Tilsigelse

SPRÅKET VÅRT. Vi skal fortsette der vi slapp i går og si litt mer om Syria-krigere og tilsigelse.

Mange ord

Språket vårt. En fersk jusstudent har etter sitt første bekjentskap med pensum trukket den dristige konklusjon at jurister, også i lærebøkene, bruker mange ord.

Ordrekkefølgen

Språket vårt. Fordi det norske kasussystemet gikk i oppløsning for noen hundre år siden, blir det viktig å passe på ordrekkefølgen hvis vi skal unngå meningsforvirring eller tvetydigheter.