Venne og vende

SPRÅKET VÅRT. Det viser seg å være over all måte vanskelig med de to verbene vende og venne.

Dyrisk politikk

SPRÅKET VÅRT. Bruk av dyrebetegnelser på politiske motstandere har vært en spesialgren på ytre venstre fløy.

Dobbeltgrad

SPRÅKET VÅRT. Det gikk ikke helt bra i NRKs nyhetsavdeling på morgenkvisten 27. august.

Ny forholdisme

SPRÅKET VÅRT. En kollega i Aftenposten noterte seg for en forholdistisk nyskapning i begynnelsen av måneden og fortjener om ikke hederlig, så i alle fall offentlig omtale.

Forhåndsregler

SPRÅKET VÅRT. Partiet Rødt og dets glødende tilhengere skal ifølge sin ideologi være så internasjonale i sjelen at det kanskje ikke er så rart hvis det kniper med norskferdighetene iblant.

Dem som satt

SPRÅKET VÅRT. Bruken av de og dem vekker store diskusjoner som har ett likhetspunkt med mange norske debatter:

Barbie-Ku

Språket vårt. Barbie-dukken er et omdiskutert leketøy, og interesserte bør merke seg at Barbie runder 55 ½ år tirsdag 9. september.

Grundig vask

SPRÅKET VÅRT. Personlig renhold er en viktig side ved tilværelsen, og det kan gjelde mer enn det menneskelige legeme.

Knytte vennskap

SPRÅKET VÅRT. Det vanlige uttrykket er vel å knytte vennskapsbånd, og betydningen er sikkert klar nok for dem som kjenner teksten på barnesangen om Tuppen og Lillemor.

Hva heter barnet?

SPRÅKET VÅRT. Blant de mer overraskende kommentarene fra den gruppen av propagandamakere som nå heier intenst på president Vladimir Putin, var en artikkel av den russiske journalisten Eduard Birov i slutten av juli.

På grunn av

SPRÅKET VÅRT. En leser i Finnmark mislikte en formulering i lokalavisen i slutten av juli.

Churn-analytiker

SPRÅKET VÅRT. I juli kunngjorde Schibsted-konsernet en rekke nye stillinger.

Selvsanksjoner?

SPRÅKET VÅRT. Gamle redaktører som aldri slutter å skrive, er et kjent og nærstående problem som spaltebestyreren vet mer om enn han skulle ønske at han gjorde.

Booking

SPRÅKET VÅRT. Verbet å booke i betydningen bestille, reservere blir ganske hyppig brukt i moderne norsk.

Fordervet

SPRÅKET VÅRT. Fordervelse er noe man bør vokte seg for; det ligger som begrep svært nær fortapelse og har en eksistensiell dimensjon:

«Ingen vet»

SPRÅKET VÅRT. Det kan aldri bli hyggelesning av det hvis temaet er språkbruken i reportasjene fra nedskytingen av det malaysiske flyet over Øst-Ukraina. Men hvis man ser bort fra været, har dette ikke vært en hyggelig sommer.

Overskudd

SPRÅKET VÅRT. De fleste foretagender og bedrifter er avhengige av at virksomheten gir overskudd, og det meste tyder på at også Skatteetaten setter pris på det.

Undervurdert

SPRÅKET VÅRT. Så er turen kommet til enda et ord som forbløffende ofte blir brukt og tolket feil, eller mer presist: Det blir brukt slik at utsagnet betyr det stikk motsatte av hva skribenten ønsker, eller intenderer, for å si det så oppstyltet at det er enda bedre utsikter til at det ikke blir forstått.

Imøtegåelse

SPRÅKET VÅRT. Vi behandlet i går et uttrykk som var brukt feil, og det er mer på lager.

Mat krever tid

SPRÅKET VÅRT. De tre preposisjonsleddene til livs, i live og i livet gjør livet vanskelig for en rekke skribenter, politikere medregnet.

Desertører

SPRÅKET VÅRT. I en reportasje fra det østlige Ukraina skrev Dagbladet 7. juli om situasjonen i de to byene Donetsk og Lugansk (Luhansk på ukrainsk) at innbyggerne der nå forbereder seg på det verste.

Alltid i fare?

SPRÅKET VÅRT. I høy sommervarme kan de språklige kjørereglene bli ekstra krevende, og det er derfor all grunn til å bidra med noen svalende forsøk på oppmuntring mellom svetteriene.

Diskriminering

SPRÅKET VÅRT. I dag bringer vi to eksempler på diskriminering, og igjen er det den kvinnelige halvdelen av menneskeheten det går ut over.

Engelsk pudding

SPRÅKET VÅRT. Diskusjonen om kvaliteten på engelskopplæringen i norsk skole skjøt fart for en måneds tid siden, etter at et foreldrepar i Asker ble kritisert for å flytte sin datter til en internasjonal skole.

Fengslende

SPRÅKET VÅRT. Sommerfestivalenes og sommerkonsertenes tid fortsetter enda i noen uker, og rimelig nok er disse arrangementene godt stoff i lokalavisene.

Flerhodet løping

SPRÅKET VÅRT. «Hva skjer i hodene til dem som løper?» spurte A-magasinet på forsiden 20. juni.

Oppdekning

SPRÅKET VÅRT. 24. juni skrev Aftenposten om å dekke opp for kolleger, og dermed var det vel lesere som regnet med noen oppskrifter eller kanskje beskrivelser av en tiltalende matrett.

Mestertilsyn

SPRÅKET VÅRT. Overskriften er inspirert av en rapport fra NOKUT, som er et «faglig uavhengig organ under Kunnskapsdepartementet med et eget styre som øverste beslutningsorgan», ifølge organets egen nettside.