Noen har snitcha

Språket vårt. Slang er gjerne en variant av morsmålet som mest benyttes av ungdom, og i vår tid får ungdomsspråket ofte et innslag av ord fra innvandrermiljøer.

Golfkost

Språket vårt. Ordet i overskriften dreier seg rimeligvis om hva man skal spise når man spiller golf - eller kanskje under en pause i den krevende idretten.

Garasjering

SPRÅKET VÅRT. Det kan være lett å tro at dagens historie dreier seg om en ring som av en eller annen grunn hører hjemme, eller er funnet, i en garasje - med andre ord en garasjering.

På sotteseng

Språket vårt. Sott er et litt gammelmodig ord som betyr sykdom, gjerne av det alvorlige slaget.

Mer samvalg

SPRÅKET VÅRT: Sterke meningsbærere har meldt seg med forsvar for det nye ordet samvalg i medisinsk sammenheng.

Kjempelinse

Språket vårt. En naturvitenskapskyndig leser trakk litt på smilebåndet over en setning i en artikkel om den norske astrofysikeren Sjur Refsdal (1935-2009).

Å ligge

Språket vårt. Hvis man er oppvokst på bergenskanten, hender det at man får overført nokså litt spesielle forestillinger om de to verbene ligge og legge.

Insentivere

Språket vårt. Hvis noen ikke drar kjensel på ordet i overskriften, bør de møtes med den forståelse som ordet dessverre må klare seg uten.

Derfor, altså

Språket vårt. Årsakskonjunksjonen «fordi» er så lumsk at den kan sende en setning rett i grøfta.

Ikke bare moro

Språket vårt. Livet og språkspalter er ikke bare lek og moro. Så vi terper videre på komma - i dag og i morgen. Trøsten er at det blir litt morsommere i morgen.

Striskjorte

Språket vårt. Ingen dag egner seg bedre for å gå løs på striskjorta og havrelefsa enn den første mandagen i et nytt år, så her kommer en tungt fordøyelig dose med kommastoff.

Globalt språk

Språket vårt: Professor Janne Haaland Matlary innledet fjorårets siste måned med en utenrikskronikk i Dagens Næringsliv, som fast bidragsyter til spalten Globalt.

Fjorårssnø

SPRÅKET VÅRT. Snøen som falt i fjor, har et dårlig rykte - man snakker lite om den.

Idrettsnytt

SPRÅKET VÅRT. Forholdsmesteren for 2014 ble kåret i den digitale utgaven i går, og for papiravisens lesere gjentar vi at vinneren ble NRK.

Forholdsmester

SPRÅKET VÅRT. Det er på tide – faktisk et døgn for sent, til og med – å kåre fjorårets forholdsmester.

Stimuli

Språket vårt. Vi har hørt at det hender at folk lar seg stimulere, ikke minst på disse tider, og når man da får ytterligere hjelp av teknikken, begynner mørket å lette.

Smittefaren

SPRÅKET VÅRT. En medisiner med lang fartstid var ikke tilfreds med språkspalten 22. november, hvor temaet var adjektivene smittende, smittsom og smittebærende.

Valgbevegelse

SPRÅKET VÅRT. Før jul var det all grunn til å tro at Sveriges statsminister Stefan Löfven i dag ville ha bekreftet at riksdagen skulle oppløses, og at nyvalg skulle holdes 22. mars.

Hovedpersonen

Språket vårt. Vi fortsetter vår språklige julefeiring med den uslåelige kombinasjon av kristendom og oversettelsesproblemer.

Inn med ørene

Språket vårt. Det er når trykkfeil er meningsfylte at de blir virkelig underholdende, og i budsjettstoffet noterte Dagbladet seg for en fulltreffer 22. november.

Prediken

Språket vårt. En prediken er et nokså gammelmodig ord for en preken.

Erna i bane?

Språket vårt. Problemet med å bruke de to stedspreposisjonene på og i riktig, viser seg på de mange måter.

«Ut-nummerert»

SPRÅKET VÅRT. Vi tar spranget fra den litt for enkle oversettelsen av den svenske glosen skicklighet i går til en interessant løsning av et oversetterproblem som melder seg i kraft av det engelske verbet to outnumber.

Skikkelig

SPRÅKET VÅRT. Det skjer ofte at nordmenn snubler i forsøkene på å oversette fra svensk.

Mer bekymring

SPRÅKET VÅRT. Vi skal følge rosverdig medisinsk praksis og bringe en motforestilling, a second opinion, som leger sier, mot et synspunkt i spalten i går.

Komplett galt

SPRÅKET VÅRT. To ledende personer i vår medisinsk-faglige verden hadde en litt uheldig dag 19. november, men medisin og filologi har det til felles at man kan høste nyttig lærdom av feil.

Professortrippel

SPRÅKET VÅRT: I Aftenposten fredag 14. november slo tre professorer til med en setning som ikke kan unngå omtale i spalten.

Sine og deres

Vi skal fortsette i de samme baner som i går, problemet med sine og deres.

Hans og sin

SPRÅKERT VÅRT. Spaltens fornemme redaktørgruppe, som rangerer like under professorgruppen, får et nytt medlem i dag.

Og eller å?

SPRÅKET VÅRT. Det ser ut til at problemet med å velge mellom konjunksjonen og og infinitivsmerket å blir stadig større, og det går ikke an å skylde bare på oggianerne.

Siste nytt