Inn med ørene

Språket vårt. Det er når trykkfeil er meningsfylte at de blir virkelig underholdende, og i budsjettstoffet noterte Dagbladet seg for en fulltreffer 22. november.

Erna i bane?

Språket vårt. Problemet med å bruke de to stedspreposisjonene på og i riktig, viser seg på de mange måter.

«Ut-nummerert»

SPRÅKET VÅRT. Vi tar spranget fra den litt for enkle oversettelsen av den svenske glosen skicklighet i går til en interessant løsning av et oversetterproblem som melder seg i kraft av det engelske verbet to outnumber.

Skikkelig

SPRÅKET VÅRT. Det skjer ofte at nordmenn snubler i forsøkene på å oversette fra svensk.

Mer bekymring

SPRÅKET VÅRT. Vi skal følge rosverdig medisinsk praksis og bringe en motforestilling, a second opinion, som leger sier, mot et synspunkt i spalten i går.

Komplett galt

SPRÅKET VÅRT. To ledende personer i vår medisinsk-faglige verden hadde en litt uheldig dag 19. november, men medisin og filologi har det til felles at man kan høste nyttig lærdom av feil.

Professortrippel

SPRÅKET VÅRT: I Aftenposten fredag 14. november slo tre professorer til med en setning som ikke kan unngå omtale i spalten.

Sine og deres

Vi skal fortsette i de samme baner som i går, problemet med sine og deres.

Hans og sin

SPRÅKERT VÅRT. Spaltens fornemme redaktørgruppe, som rangerer like under professorgruppen, får et nytt medlem i dag.

Og eller å?

SPRÅKET VÅRT. Det ser ut til at problemet med å velge mellom konjunksjonen og og infinitivsmerket å blir stadig større, og det går ikke an å skylde bare på oggianerne.

Energisk regnbuero

SPRÅKET VÅRT. Risikoen for at flertallet av språkspalten ikke fikk med seg Sir Elton Johns konsert i Oslo Spektrum lørdag 15. november, er høy.

Tankevekkende

SPRÅKET VÅRT. På norsk bruker vi s som endelse for å markere genitiv, som i Petters bil eller landets innbyggere.

Bred direktør

Språket vårt. Bergensere krever litt mer plass enn andre, og dette ble vi minnet om i en billedtekst i Bergens Tidende 5. november.

Radiologisk

Språket vårt. Det er ikke så ofte vi bringer utdrag fra Noraforum, som er et tidsskrift for radiologi og nukleærmedisin.

Nytt fra Arktis

SPRÅKET VÅRT. En av våre polarinteresserte lesere - polarinteressert i den forstand at han for det meste beskjeftiger seg med saker som har med Arktis og Antarktis å gjøre - har irritert seg over at adjektivet arktisk oftere og oftere skrives med stor forbokstav.

Sannhet i øynene

Språket vårt. Å se sannheten i øynene innebærer å realitetsorientere seg, altså omtrent det samme som å se virkeligheten i øynene.

Direkte hjelp

Språket vårt. Av forskjellige grunner, også kjent som novembermørke, frister en ellers vennlig stemt og nasjonalt innstilt landsmann tilværelsen på den sørlige halvkule.

Barsk fotball

Språket vårt. En gang var fotball et spill, eller en idrett, som utelukkende var forbeholdt menn. De tider er forbi, men i sportsjournalistikken hender det at gamle maskuline reflekser får herje fritt i bakrommet.

Förutan vind

Språket vårt. Det er ikke så enkelt å klare seg uten småord som nesten og foruten når man benytter seg av norsk, og det er nesten like vanskelig å bruke de to ordene riktig.

Smittsomt

Adjektivene til substantivet smitte krever at den som skal bruke dem, holder tungen rett i munnen. De kan ikke brukes om hverandre.

Blant annet

SPRÅKET VÅRT. Blant teknikkens ustoppelige fremskritt er de automatiske rettelser, som noen ganger fortjener å bli kalt «rettelser» - med anførselstegn for å markere at det ofte blir alt annet enn riktig.

Friluftsliv

SPRÅKET VÅRT. Friluftslivets gleder er et underordnet tema i dag; vi skal tilbake til et problem som vi har diskutert svært mange ganger: preposisjonsleddets plassering.

Dosering

SPRÅKET VÅRT. Et av journalistikkens mer gjenstridige spørsmål kan formuleres slik: Hva er riktig dose, i betydningen plass og omfang, for en nyhetssak?

Kommafeil

SPRÅKET VÅRT. For at riksrevisor Foss ikke skal føle seg urettferdig behandlet (spalten i forgårs), skal vi glede leserne og ham med en veldokumentert opplysning om at det blir mange flere kommafeil når økonomer og journalister skriver, enn når riksrevisoren gjør det.

Mer revisjon

SPRÅKET VÅRT. Temaet i går var høyt plasserte personer som ikke går fri for kritikk.

Barsk revisjon

SPRÅKET VÅRT. Det tør være velkjent at spalten lever etter vårt ledende opposisjonspartis poetiske slagord: «Alle skal med.»

Under vannet

SPRÅKET VÅRT. En passasjer som reiste med Widerøe, snublet der oppe i skyene over en annonse for en ubemannet miniubåt.

Til og ta fatt

Den fremste blant kongerikets oggianere, avtroppede Statoil-sjef Helge Lund, viste svak bedring i sitt strev med å skjelne infinitivsmerket å fra konjunksjonen og da han i oktober kunngjorde at han drar over Nordsjøen.

Forståelse

SPRÅKET VÅRT: Hvis man viser forståelse for en vurdering eller en handling, innebærer det at man langt på vei støtter den eller godkjenner den.

To hester

SPRÅKET VÅRT. Vi skal drøfte et par landbrukstekniske finesser i dag, og vi henter dermed tema fra et fagområde som altfor sjelden blir påspandert trykksverte eller sendetid i vårt urbaniserte og grundig asfalterte samfunn.

Siste nytt