— Det vi har funnet ut, er en bekreftelse av tidligere resultater: Hvis du setter folk i visse situasjoner, vil de oppføre seg på overraskende - og ofte til og med skremmende - måter, sier professor Jerry Burger ved Santa Clara universitetet i California, til Reuters. Han har gjentatt den såkalte Milgram-testen, utført av professor Stanley Milgram ved Yale universitet i 1961. Milgram ønsket å finne ut hvordan befolkningen kan godta og utføre grusomme handlinger, som Holocaust er et eksempel på, mot andre mennsker, uten at de protesterer. - De som lærer om Milgrams arbeid, lurer ofte på om resultatene ville være annerledes i dag. Mange viser til det vi har lært av Holocaust, og mener vår bevissthet og forståelse av blind lydighet er større i dag. Men jeg har funnet ut at de samme faktorene som påvirket lydighet i Milgrams tester, også gjelder i dag, sier Burger.

Støt ved feil svar

I Milgrams undersøkelse ble en gruppe på 40 menn fra ulike samfunnslag i alderen 20-50 år plukket ut til å delta i eksperimentet. Forsøkspersonene fikk ikke vite den egentlige hensikten med testen. De fikk i oppgave å opptre som «lærere» og gi elektriske støt til «elever» som svarte feil på spørsmål. Forsøket ble ledet av en person i hvit frakk, som instruerte forsøkspersonene om å gi sterkere støt for hvert feil svar. Elevene, som alle var skuespillere, simulerte store smerter og lidelser under forsøkene.

«Det var overraskende og skuffende»
Professor Jerry Burger

Ingen avsluttet eksperimentet

Likevel var det ingen av forsøkspersonene som avsluttet eksperimentet, selv om de hadde fått beskjed om at de når som helst kunne avslutte. Hele 65 prosent, eller 26 av de 40 forsøkspersonene, fulgte forsøkslederens oppfordring om å gi støt med høyeste strømstyrke, som var merket med «FARE - meget alvorlig støt». Da Milgram publiserte resultatene i 1963, konkluderte han med at vanlige menneskers lydighet overfor en autoritet er langt større enn vi tror, og at alle faktisk kan utføre tortur. - Den ekstreme villigheten til å gå svært langt under kommando av en autoritet er hovedfunnet, konkluderte Milgram i artikkelen "The Perils of Obedience".

Modifiserte testen

Resultatene av tilsvarende, men modifiserte, forsøk sammenfaller med Milgrams: Mellom 61 og 66 prosent av forsøkspersonene var villige til følge forsøkslederens oppfordringer uten innvendinger. Etiske kodekser har imidlertid ført til at ingen har kunnet utføre nøyaktig de samme testene som Milgram. Milgrams test ble kritisert fordi forsøkspersonene ble påført betydelig stress da de trodde de påførte en annen sterk smerte. Jerry Burger satte derfor en grense på 150 volt i sine forsøk, mot 450 i Milgrams tester. Burger målte hvor mange av de 41 kvinnene og 29 mennene i alderen 20 til 81 år som var i ferd med å gi større elektriske sjokk enn 150 volt på oppfording av en forsøksleder. Det ble ikke gitt elektriske sjokk i virkeligheten, og forsøkspersonene ble stanset i det de skulle til å gi støtene for beskytte dem mot psykiske reaksjoner.

Overraskende og skuffende

Resultatet viser at hele 70 prosent av forsøkspersonene var villige til å gi elektriske sjokk på 150 volt eller mer. På ett tidspunkt under testen ble det hentet inn en forsøksperson som nektet å gi sjokk større enn 150 volt. Til tross for dette avbruddet, fortsatte 63 prosent å ville gi støt over 150 volt. - Det var overraskende og skuffende, sier Burger. Det var ingen forskjell på kvinner og menn, hvor gamle de var eller hvilket samfunnslag de tilhører, ifølge Burger. Burgers forskning ble publisert i American Psychologist fredag.


Les mer omMilgram og hans kontroversielle eksperiment på Wikipedia.

Kilder: Store norske leksikon, Wikipedia