— Når en person har vært i en eller flere situasjoner der de har følt seg truet, kan det gi post-traumatisk stressyndrom, sier psykolog Birgitte Lieberkind, ifølge Danmarks Radio.

Alvorlig

Post-traumatisk stressyndrom er bedre kjent som granatsjokk, og rammer gjerne soldater som har vært involvert i kamphandlinger. Lieberkind, som har lang erfaring med kvinner som vil ut av prostitusjon, er ikke i tvil:

— Prostituerte får flashbacks der de gjenopplever det de har vært utsatt for. De får dessuten konsentrasjonsvansker og blir irritable, sier hun til dagsavisen Urban.

Det å selge kroppen sin til en ukjent person er en mye større belastning enn mange tror, sier psykologen.

Uvisshet

— Du vet ikke hva du møter. Du vet ikke om det er en voldelig mann du er på vei inn til, eller om han er søt og hyggelig, sier Lieberkind.

Ask Elklit, professor i klinisk psykologi ved Aarhus Universitet, bekrefter dette.

— Å være prostituert betyr at man jevnlig må finne seg i overgrep, for eksempel å bli slått, voldtatt eller utsatt for annen vold. Slike ting kan gi post-traumatisk stressyndrom, sier Elklit.

Naturkatastrofer, voldtekter og alvorlige trusler kan også gi post-traumatisk stressyndrom.

Kan gi granatsjokk.
Thomas Bjørnflaten