132 fanger rømte fra fengsel i Mexico like ved USA-grensen

Minst 132 fanger greide å rømme fra et mexicansk fengsel like ved grensen til USA mandag.

salesposter