Blant de drepte er en kenyansk gutt fra turkanastammen. De ugandiske tyvene stakk av med rundt 40 kuer fra turkana-landsbyen Lokiriama. Men landsbyboerne organiserte raskt en jakt etter tyvene, som tilhører karamajongstammen, og gikk til angrep. 18 av tyvene ble skutt og drept. Fire kenyanere ble også skadet i sammenstøtet.

— Denne typen kamper nær grensen er svært vanlig. Vi har hatt verre hendelser enn dette, sa en talsmann for det lokale politiet.

Ulike grupper støter ofte sammen på grunn av kveg og knappe ressurser i et område der grensebevoktningen er minimal.