Oppfordringen fra Jens Stoltenberg om at innvandrere og nordmenn sammen må bekjempe middelalderske holdninger i muslimske miljøer må støttes ett hundre prosent, sier medlem av Oslo bystyre, Samira Munir. Norske politikere har de siste årene vært for unnvikende her, føyer hun til. — Det må slås fast at saken til den voldtatte pakistanske kvinnen Mukhtaran Mai ikke er enestående. Slikt har pågått i mange år i Pakistan. Men det at president Pervez Musharraf har engasjert seg i saken, inngir håp. Jeg er helt enig med Jens Stoltenberg at dette ikke er noe vi kan avfeie fordi det foregår langt borte, sier hun til Aftenposten.- Dessverre er det slik, som Stoltenberg påpeker, at dette problemet i høy grad eksisterer også her i Norge. De første innvandrerne som kom hit, var innstilt på å integrere seg. Men i mange miljøer er utviklingen de siste 10 år gått i feil retning. I stedet for å bli integrert i det norske samfunn har mange innvandrergrupper isolert seg og samlet seg rundt middelalderske holdninger. Her må norske politikere bli langt mer tydelige enn de hittil har vært, sier Samira Munir.

Ikke noe problem.

Imran Mushtaq, som er nestleder i Islamsk råd i Norge, benekter på sin side at kvinnediskriminering og kvinnemishandling er noe særskilt problem for muslimer i Norge. - At kvinnediskriminering finnes på den pakistanske landsbygda, det vet vi. Men her i Norge er kvinnediskriminering ikke noe spesielt muslimsk problem. Utallige meldinger om overgrep mot kvinner begått av også etniske nordmenn bekrefter det, sier han.- Mener du at det heller ikke er et problem med tvangsgifte i muslimske miljøer?- Her blander du kortene. Tvangsgifte forekommer, men er ikke noe stort problem. Dessuten rammer det i like stor grad gutter som jenter, og er derfor ikke uttrykk for kvinnediskriminering, sier Imran Mushtaq.

Befriende.

Hege Storhaug, som er informasjonsleder i Human Rights Service, sier til Aftenposten at det er befriende at Stoltenberg sier det som det er, nemlig at tvangsgifte og diskriminering av kvinner foregår i stor stil i innvandrermiljøene. Hovedproblemet har vært at ledende pakistanske politikere i Norge de siste 20 år har vært opptatt av å feie problemene under teppet. Nordmenn som har tatt dette opp, er blitt hudflettet på den mest usaklige måte, sier hun.- Jeg håper at Stoltenberg og hans kolleger frigjør seg fra den klassiske politikerangsten for å bli stemplet som politisk ukorrekt når han nå gjør seg til talsmann for de aller mest sårbare. Men Stoltenberg har dårlig tid, utviklingen i mange miljøer går i feil retning, sier Hege Storhaug.

Uten innhold.

Formann i Fremskrittspartiet, Carl I. Hagen, sier i en kommentar at han er glad for Stoltenbergs utspill, men frykter for at det Ap.-lederen sier er uten innhold: - Han har ikke fremmet ett eneste forslag mot denne ukulturen. I tillegg har han stemt mot en rekke forslag fra Fremskrittspartiet, sier Hagen.- Fundamentalistene møtes ikke med dialog og forhandlinger. De må bekjempes. Det kan vi gjøre gjennom å nekte personer som ikke anerkjenner norsk lov opphold i landet, sier Hagen.

Høyrepolitikeren Samira Munir konstaterer at mange innvandrergrupper ikke blir integrert i det norske samfunn.
KATRINE NORDLI