Områdene der det dyrkes opium har økt med 36 prosent, skriver FN-organisasjonen UNODC i sin årsrapport. Selve produksjonen har økt med hele 50 prosent i løpet av et år. Opium er den viktigste ingrediensen i heroin.

Når NATOs siste soldater forlater Afghanistan i slutten av 2014, frykter mange afghanere at landet vil bli kastet inn i en enda vanskeligere situasjon. Nettopp derfor satser mange bønder på å sikre seg mot en usikker framtid ved å dyrke enda mer opium enn før, mener UNODC.

Finansierer Taliban

I 2013 utgjorde opiumproduksjonen offisielt 4 prosent av Afghanistans bruttonasjonalprodukt, men i realiteten utgjør den trolig en langt større del av landets økonomi tatt i betraktning de store inntektene fra narkotikasmugling.

Enorme beslag med opium og heroin blir brent hvert år i Afghanistan. Men enda større kvantum slipper forbi myndighetenes kontroller.
MOHAMMAD ISMAIL

Det er også en kjent sak at Taliban krever inn skatter fra bøndene og bruker pengene til å finansiere angrep mot regjeringsstyrker og NATO.

Verdens største produsent

Hele 90 prosent av verdens opium produseres i Afghanistan. Da Taliban hadde makten, falt produksjonen drastisk som følge av omfattende tiltak for å få bukt med virksomheten.

Saken fortsetter under annonsen.

Etter den amerikansk-ledede invasjonen i 2001 har opiumproduksjonen økt til tross for at titusener av utenlandske soldater har vært utplassert i landet.

5500 tonn opium

Den afghanske opiumshøsten i mai måned i år resulterte i produksjonen av hele 5500 tonn med opium, ifølge UNODCs beregninger. Det utgjør altså en økning fra i fjor på hele 49 prosent. Opiumsproduksjonen i Afghanistan er større enn hele resten av verdens produksjon.

Et økende antall afghanske bønder tjener penger på å dyrke opiumsvalmuer.
Rahmat Gul

En tommelfingerregel tilsier at hvert tiende tonn med opium kan bli foredlet til ett tonn heroin. Det vil si at årets opiumsproduksjon kan gi 550 tonn heroin. Det er antagelig mer enn alle verdens heroinister klarer å forbruke.Ifølge en rapport fra UNODC fra 2011 regner man nemlig med at verdens 12-14 millioner heroinmisbrukere hvert år konsumerer 375 tonn med heroin. Men alt opium som produseres i år ender ikke nødvendigvis opp på verdensmarkedet med en gang. Afghanerne har nemlig tradisjon for å grave ned deler av den ferdige opiumen, slik at de har reserver klare til senere år.

Kan bli enda verre

Selv afghanske provinser som tidligere har klart å bekjempe opiumsdyrkingen, har sett en tendens til en økning i opiumsdyrkingen, ifølge FN-rapporten.

Sjefen for FNs organ for bekjempelse av kriminalitet, Jean-Luc Lemahieu, tror situasjonen kommer til å bli enda verre etter at de internasjonale styrkene er blitt trukket ut av Afghanistan neste år.

Han advarer om at ettersom den internasjonale støtten til Afghanistan svinner hen, så kommer afghanerne i økende grad til å bli avhengig av ulovlige inntekter. Usikkerhet om hva fremtiden vil bringe, bidrar også til økt opiumsdyrking, tror FN.

Religiøs skatt

Den store økningen i dyrkingen av opium kom i 2010, da mange bønder som hadde lagt bort opiumsdyrkingen startet opp igjen fordi de så at prisene føk i været etter at en plantesykdom hadde ødelagt det forrige årets høst.

Afghansk politi beslaglegger enorme mengder opium og narkotika, men klarer langt fra å ta alt. Beslagene blir brent.
MOHAMMAD ISMAIL

Khan Bacha, en bonde som dyrker opium på en liten jordflekk i Nangarhar-provinsen, sa til nyhetsbyrået AP denne uken at opprørerne har pålagt dem en «religiøs skatt» på én kilo for hver tiende kilo som blir produsert — men at man kan forhandle om prisen.- De sier vi bidrar til jihad, sier Bacha til AP. - Det er Guds penger vi gir.

Mislykkede kampanjer

Det internasjonale samfunnet har forsøkt å bekjempe opiumsdyrkingen ved å introdusere bøndene for alternative vekster og ved å betale bøndene noen steder for at de ikke skal plante opiumsvalmuer. Den fremgangsmåten gikk det dårlig med, fordi bønder andre steder startet opp med opiumsdyrking i et håp om at også de skulle få penger for å slutte med å dyrke opium.

Den suverent største delen av opiumsdyrkingen skjer i sør, sørvest og i øst, der Taliban står sterkt.

Det eneste positive man hadde å vise til i rapporten var en sterkere innsats for å hjelpe narkotikaofrene i landet. Afghanistan har cirka 1 million narkomane. 15 prosent av dem er kvinner og barn, sier Kanishka Turkistan, talsmann for helsedepartementet, til AP.