Ahmadinejads kameramann søker asyl i USA

En iransk TV-fotograf som kom til New York sammen med president Mahmoud Ahmadinejad i forrige uke, har hoppet av og søkt politisk asyl i USA.

salesposter