— Jeg var bare tolv år da min mor solgte meg den første gangen, sier jenta i et intervju med Aftonbladet.

Jenta ble pågrepet i Stockholm i fjor, etter at familien tvang henne til å stjele i en butikk. Familien fortsatte til Norge, hvor de ble pågrepet av norsk politi.

Nå sitter de syv voksne personene i familien varetektsfengslet, siktet for grov menneskehandel og overgrep mot til sammen seks mindreårige jenter.

«I foreliggende sak er det avdekket omfattende seksuelle overgrep og tvangsekteskap» skriver Gulating lagmannsrett i fengslingskjennelsen mot de syv.

I rettssaken mot de syv, som trolig vil gå for retten i Norge i mars 2012, er den 14-årige rom-jenta aktoratets hovedvitne.

— Slektningene mine kommer til å finne meg og selge meg igjen, dersom jeg blir sendt tilbake til Romania, sier jenta.

Men det svenske Migrationsverket vil ikke innvilge jentas asylsøknad, og skriver ifølge avisen i sin beslutning at det ikke er svenske, men rumenske myndigheters oppgave å beskytte jenta.

«I prinsippet gis det ikke asyl for asylsøkere fra andre EU-land» heter det fra Migrationsverkets hold.

Jentas advokat Rebecka Lewis Vidal er svært kritisk til svenske myndigheters avgjørelse om å sende henne hjem.

— Dette er et av de verste tilfellene jeg har sett. Jenta har blitt utsatt for umenneskelige overgrep. Nå har hun pekt ut sin familie som gjerningspersoner, og det finnes et alvorlig trusselbilde mot henne i hjemlandet, sier Vidal til Aftonbladet.