Beijing er hovedstad i et land som kaller seg sosialistisk. Men det er ikke mye sosialistisk over de høyrøstede reklameplakatene for nye boligprosjekter, som lover kjøperne et liv som moguler eller aristokrater.

Også radio— og fjernsynsreklame er preget av eiendomsutviklere som forsøker å overgå hverandre i superlativer.

Beijings ordfører Wang Qishan beklaget seg over de heftige språklige overdrivelsene i reklamen. Nå har byens myndigheter sett og hørt nok. Beijing har et problem med reklame som ikke er i samsvar med sosialistisk sivilisasjon eller de tradisjonelle, enkle dyder som den kinesiske nasjon holder i ære, heter det i en erklæring fra Beijings industri- og handelsadministrasjon.

Den varsler strengere overvåking av radioreklame samt inspeksjoner for å sjekke reklametavler utendørs.

To personer sitter foran et reklameskilt for Chrysler 300C i Beijing tidligere i år. Nå vil myndighetene stramme inn reglementet for luksusreklame.
Greg Baker / AP PHOTO