Uansvarlighet. I boken "Fotfeil" som nettopp er utkommet, anklager Ellemann-Jensen sosialdemokratene for å opptre utenrikspolitisk ansvarlig kun når partiet selv sitter ved makten. Flere fremtredende sosialdemokrater gir svar på tiltale, og det krangles så fillene fyker om en periode i dansk politikk som mange regner som den mest dramatiske i etterkrigstiden.Bokens hovedtema er de 27 gangene et alternativt folketingsflertall i årene 1982-88 tvang regjeringen til å gi NATO beskjed om at Danmark ikke støttet den såkalte dobbeltbeslutningen, som gikk ut på å utplassere 572 atomraketter i Vest-Europa som svar på Sovjetunionens utplassering av SS 20-raketter rettet mot europeiske hovedsteder.— I fotnoteperioden sviktet sosialdemokratene sin egen historiske rolle som ansvarlig og regjeringsbærende parti. Det skapte dermed grunnlaget for at partiets egne velgere ble forvirrede og rotløse og ikke fulgte sine egne ledere i avgjørende situasjoner som folkeavstemningene om Maastricht-traktaten i 1992 og euroen i 2000, heter det i boken.Ellemann-Jensen ser historien gjenta seg da sosialdemokratene nektet å stemme for dansk støtte til USA i Irak.Men denne betraktning er, ifølge sosialdemokratenes partileder Mogens Lykketoft, "fullstendig, fundamentalt feil": - Danmark ville under en sosialdemokratisk regjering ikke ha deltatt i en krig som ikke var godkjent av FN. Den egentlige ulykken i den saken er at vi nå har en statsminister som brøt enigheten. Det vil vise seg å være en enorm, politisk feiltagelse, sier Lykketoft til Jyllands-Posten. Han mener boken er "selvforherligende, brautende og uhistorisk" og et bidrag til borgerlig mytedannelse.