Neste gang Gordon Brown legger frem budsjett er Tony Blair pensjonert fra statsministerjobben. Brown vil trolig sitte selv i sjefsstolen.

Overraskelsen

Den store overraskelsen er at Gordon Brown foreslår å kutte både i inntektsskatten og bedriftsskatten. I Storbritannia, som i Europa ellers, er det partiene på høyresiden som sørger for skattelette.

Brown mener at skatteletten skal sørge familier og lavinntektsgrupper.

— Det er et budsjett for Storbritannias familier, for rettferdighet og for fremtiden, sa Gordon Brown til parlamentet onsdag ettermiddag.

Rettferdighet

Han mener at skatteletten er innført for å gjøre skattesystemet mer rettferdig. Mandag gikk de konservative høyt ut og sa at de i regjering vil kutte bedriftsskatten med tre prosent. Brown overrasket alle med å foreslå dette i budsjettet på egen hånd.

Et annet tydelig satsingsområde i det nye budsjettet er skole og forsvar som får betydelige tilskudd.