Kostbart. Reformen av den amerikanske pensjonsordningen president Bush har foreslått beregnes å koste nærmere 2 billioner dollar de neste 10 årene. Onsdag og i går samlet George W. Bush nøkkelpersoner innen politikk, finans og akademia til et to dagers "toppmøte" i Det hvite hus. Hensikten var å få toppfolkene til å levere gode argumenter for reformplanene og for å forberede amerikanerne på det som venter dem.Finansminister John Snow innrømmer at den amerikanske staten trolig må ta opp store lån i lang tid fremover for å kunne betale ut pensjonen til personer som allerede lever på Social Security eller er på vei over i pensjonistenes rekker.Fra før av sliter USA med et rekordunderskudd på statsbudsjettet.I korthet går reformen ut på at mer av ansvaret for pensjoner flyttes fra det offentlige til den enkelte skattebetaler ved at deler av beløpet som i dag går til Social Security erstattes av private sparekonti.Bush-administrasjonens reformforslag møter allerede stor motbør. Først og fremst fra Demokratene i Kongressen og fra den store lobbyistorganisasjonen for pensjonister, AARP, som denne uken slo fast at Bush-reformen setter fremtidige pensjonisters kår i fare. I en meningsmåling gjengitt i finansavisen The Wall Street Journal svarer 50 prosent at de synes reformplanene er "en dårlig ide", mens 38 prosent mener det er "en god idé". De som er for reformen argumenterer med at pensjonsordningen slik den er i dag vil lide fallitt uansett. Høyere gjennomsnittsalder og pensjonering av babyboomerne de neste 20 årene vil føre til at USA får 77 millioner pensjonister mot dagens 47 millioner. Da vil forholdet skattebetalende arbeidere og pensjonister være 2 til 1, viser en utregning. Svekket dollarkurs og høyt statsunderskudd har ført til at tiltroen til amerikansk økonomi internasjonalt er mildt sagt dalende. George Bush forsikret verdens finansmarkeder om at en reform ikke vil føre til at underskuddet på det amerikanske statsbudsjettet vokser seg større eller at dollaren svekkes ytterligere. Tvert i mot argumenterte han for at reformen på lang sikt ville styrke den amerikanske økonomien. — Vi kommer til å gjøre alt for å signalisere til markedene at vi vil jobbe med å få ned underskuddet. Det vil forhåpentlig føre til at folk får lyst til å investere i dollar igjen, sa Bush på møtets første dag. Men Bush' løfter fikk ingen virkning den dagen; dollarverdien sank ytterligere i forhold til euro og japanske yen. Bush lovte å jobbe aktivt med politikerne i Kongressen for å redusere underskuddet som i høst nådde den svimlende sum av 415 milliarder dollar, en lite flatterende rekord for USAs president.

<b>Underskuddet </b>skal ned, lover George W. Bush.
LARRY DOWNING/AP