• Hillary Clinton forlot sykehuset, eskortert avsin ektemann og sin datter, for en uke siden. Nå er USAs utenriksminister tilbake på jobb. FOTO: JOSHUA SCOTT, REUTERS

Clinton tilbake på jobb

USAs utenriksminister Hillary Clinton er tilbake på jobb mandag etter å ha vært sykmeldt i en måned på grunn av en blodpropp i hjernen.

salesposter