Det meste skal bort, deriblant panservernhelikoptre, rakettutskytere og 180 stridsvogner av eldre modell. Danske politikere tar konsekvensen av Berlin-murens fall — som skjedde for 15 år siden, påpeker København-avisen Berlingske Tidende.

Enkelte dansker mener politikerne ikke lenger har trygging av rikets sikkerhet som fremste mål for sin forsvarspolitikk. Det gjelder snarere å opprettholde forlegninger og andre anlegg rundt om i distriktene, for dermed å sikre arbeidsplassene, blir det sagt.

Våpen mot forlegninger

— Regjeringen mangler virkelig vilje og mot til en reform. Annerledes kan det ikke tolkes, hvis man virkelig vil kassere nye våpen for å få penger til å bevare en unødvendig og foreldet forlegningsstruktur, sier Morten Helveg Petersen i det liberale partiet Radikale Venstre.

Peter Skaarup i Dansk Folkeparti vil ifølge København-avisen Politiken kalle forsvarsminister Svend Aage Jensby inn på teppet i Folketinget. Han vil vite hvorfor forsvaret har kjøpt utskytningssystemet MLRS og nylig moderniserte sine luftvernraketter av typen DeHawk.

Både MLRS og DeHawk står nemlig nå på listen over utstyr som skal selges, eller sendes på skraphaugen om det ikke melder seg noen kjøpere. Forsvarsminister Jensby avviser påstander om at regjeringen har kastet bort to milliarder skattekroner på de to våpensystemene bare for å sende systemene på skraphaugen.

«Trusselen er borte»

Forsvarspolitisk forsker Preben Bonnén undrer seg ifølge avisen Jyllands-Posten over at forsvaret vil knytte seg med nylig innkjøpte MLRS og nyss moderniserte DeHawk.

— Det er jo ikke mye som har endret seg siden 1998, da vi fikk de første rakettutskyterne, for trusselen om en invasjon over Østersjøen var allerede da for lengst borte, sier Bonnén.

— Jeg skal ikke peke nese til mine forgjengere, men de fattet kanskje noen heller klønete beslutninger. Muren falt jo faktisk lenge før 1995, da MLRS ble vedtatt innkjøpt, tilføyer nestleder i Folketingets forsvarskomité Søren Gade fra regjeringspartiet Venstre.

Folketinget drøfter nå mulighetene for et bredt forsvarspolitisk forlik, men disse forhandlingene ventes ikke avsluttet før sommeren. Striden om billigsalget av flunkende nye våpen skulle gi de folkevalgte nok å snakke om, sier danske kommentatorer.

(NTB)