— Gislene oppholder seg nå på Absalon, og vi skal finne ut av hvordan de skal komme seg hjem på en sikker og god måte, sier kommandørkaptein Mikael Bill ved Søværnets Operative Kommando i Danmark.

25 pirater ble tatt til fange under den danske aksjonen mot et kapret fiskefartøy utenfor kysten av Somalia.

— Vi er i ferd med å samle bevismateriale og deretter skal vi avgjøre hva som skal skje med dem, sier Bill.

Lørdagens aksjon skjedde uten at noen kom til skade.

— Den skjedde uten at noen kom til skade, hverken blant besetningen, gislene eller piratene, sier kommandørkaptein Carsten Fjord Larsen om bord i Absalon.