Abdullah sier han trekker seg fordi han ikke hadde tro på at en ny valgomgang ville foregå uten fusk.

– Jeg følte det ikke ville hjelpe den demokratiske prosessen eller gjenreise folkets tillit til den, sa Abdullah i et intervju med BBC etter kunngjøringen søndag.

– Fristende mål

Valgkommisjonen gjorde det søndag klart at valget uansett vil gå som planlagt. Men flere observatører påpeker at dette er en unødvendig sikkerhetsrisiko for både velgere og utenlandske soldater, som vil få i oppdrag å bidra til sikkerheten rundt valget.

– Jeg er redd for at det faktum at valget er blitt så omstridt, gjør det ekstra fristende som militært mål, sier Kristian Berg Harpviken, direktør for fredsforskningsinstituttet PRIO, til NTB.

Taliban vil øyne muligheten for økt støtte blant afghanere i sin kamp mot den demokratiske prosessen, mener han.

Saken fortsetter under annonsen.

Valg uten hensikt

Astrid Suhrke ved Chr. Michelsens Institutt mener Abdullahs beslutning åpner for at den andre valgomgangen kan bli droppet. På den måten kan man unngå blodsutgytelser i forbindelse med valget.

– Å holde en ny valgomgang inviterer til mer vold. Hvilken hensikt det har å holde nytt valg, er uklart på dette tidspunktet, sier Suhrke til NTB.

FNs spesialutsending Kai Eide sier til NRK at Abdullahs beslutning er trist, men sier seg enig i at det er tvil om andre valgomgang kunne finne sted uten fusk.

Forhandlinger

Det har de siste ukene vært forhandlinger og mye diplomatisk virksomhet for å få til en løsning med en mulig samlingsregjering for utfordreren og president Hamid Karzai.

Abdullah, som hadde små sjanser til å slå ut Karzai i neste valgomgang, hadde stilt krav som han mente ville kunne forhindre mer valgjuks. Men det var trolig ikke det eneste han var ute etter, mener PRIO-direktør Harpviken.

– Det har nok også vært andre sentrale politiske spørsmål, sier han og viser til både maktfordelingen mellom de to rivalene i en koalisjonsregjering og spørsmålet om forhandlinger med Taliban-geriljaen.

Eneste kandidat

Nå er altså Karzai eneste kandidat ved andre valgomgang, en omgang han ikke ønsket i utgangspunktet. Etter at omkring én million stemmer i første valgomgang ble forkastet på grunn av juks, og etter sterkt internasjonalt press, ble det erklært at en ny valgomgang var nødvendig. Søndag gjorde Karzais medarbeidere det klart at de nå ønsker at valgprosessen skal fullføres.

Dersom andre valgomgang blir holdt som planlagt, vil Karzai altså sitte igjen som vinner. Men mange vil stille spørsmål ved hans troverdighet, både innad i Afghanistan og internasjonalt. Regjeringen i USA og andre land som forsøker å støtte regjeringen og statsapparatet ved hjelp av militær bistand, vil møte ny kritikk om hensikten med og legitimiteten til operasjonene. USA vurderer i disse dager å sende flere soldater til landet.

– Opp til afghanerne

Utenriksminister Hillary Clinton sa søndag at de uansett vil støtte landets neste president.

– Det er nå opp til afghanske styresmakter å velge en vei videre for å få fullført valgprosessen på en måte som er i overensstemmelse med den afghanske grunnloven, sa hun i en pressemelding.

Storbritannias statsminister Gordon Brown sa at Abdullah hadde trukket seg for den nasjonale enhetens skyld.

– I dag har jeg snakket med president Karzai, og han sier han nå vil legge fram en samlende erklæring for det afghanske folket, sa han.