Derfor har ingen av de 757 savnede blitt hentet opp fra MS «Estonia»

Håndteringen av katastrofen har vært kontroversiell.

salesposter