I dag ble det arrangert en rettslig høring om Martine-saken, i regi av påtalemyndigheten i London.

Etterforsknings-leder Jessica Wadsworth.
Falch, Knut

Alle involverte måtte først sverge ved Bibelen — også Martines far. Høringsdommer Paul Knapman hadde på forhånd fått en beskrivelse av Martines oppvekst og hennes karakter, og ville at faren skulle bekrefte opplysningene.De gikk igjennom skolegang, jobbene hun hadde hatt og hvordan hun var som menneske. På alle spørsmålene ble Odd Petter Magnussen bedt om å bekrefte at opplysningene stemte.

Magnussen svarte rolig, men bestemt på spørsmålene fra rettens leder.

- En mild og varm jente

Martine ble beskrevet som mild og varm, men med temperament. Hun begynte først å studere medisin i Warszawa, men hun likte seg ikke der. Hun flyttet så til London for å studere business. Våren før hun ble drept, gikk hun ut med beste karakterer i klassen.

Dommeren ville vite om hun røkte.

Saken fortsetter under annonsen.

— Ja, mild røyking, svarte faren.

Dommeren ville vite om skilsmissen som foreldrene var igjennom i 2000, hadde gjort Martine ulykkelig.

— Overhodet ikke, svarte faren. - Den hadde ingen langvarig innvirkning på henne, og hun taklet den fint.

— Er det noe jeg kan gjøre for deg?

Til slutt henvendte dommeren seg til Magnussen og spurte om det er noe han vil si til retten. Odd Petter Magnussen sa da at han er godt fornøyd med det britiske politiets etterforskning og ga uttrykk for stor takknemlighet.

— Er det noe jeg kan gjøre for deg? ville dommeren vite.

Magnussen ytret da ønske om at en eventuell rettssak holdes i Storbritannia, ikke i Jemen, og spurte dommeren om det er noe han kan gjøre for å øke muligheten for at dette skjer.

Dommer Paul Knapman ga uttrykk for at det trolig er lite han kan gjøre i dette spørsmålet, og sa Magnussen må stole på de øvrige myndigheters arbeid vis-à-vis Jemen.

- Vi vet du er opprørt over denne saken, og du skal vite at vi jobber for at rettferdighet skal skje fyldest, sa dommeren.

Les mer under bildet.

Folk venter på å slippe inn til den åpne høringen i Coroners Court. FOTO: CHRISTIAN THORKILDSEN

Ny høring

Etterforsker Linda Morris fortalte retten at Farouk Abdulhak er eneste mistenkte i saken. Han oppholder seg altså i Jemen.

— Det er uheldig at mannen ikke er hentet fra Jemen, sa dommeren, som nå vil åpne en ny høring som offisielt bekrefter dødsårsaken. Tidspunktet vil han komme tilbake til etter å ha forhørt seg med alle relevante parter.

Etterforskningsleder Jessica Wadsworth bekreftet at Martine Vik Magnussen ble voldtatt og at hun døde ved kvelning.

Forhandlingene i retten gjenopptas mandag 19. april.

Minnemarkering

Farouk Abdulhak er etterlyst internasjonalt for drapet på Magnussen.
Metropolitan Police

Dagens høringen ble holdt i Westminster Coroners Court, og rundt 30 mennesker var til stede. I retten møtte dommer, etterforskningsleder og en medisinsk ekspert.Fra Magnussens side møtte Martines far Odd Petter Magnussen, familiens talsmann Arne Corneliussen og presten i den norske sjømannskirken, Torbjørn Holt, som har bistått familien helt siden drapet og som er blitt en nær venn og samtalepartner for familien.

Senere i dag deltar Martines far i en minnemarkering for datteren på Regents College, der Martine var student.

Odd Petter Magnussen var i dag i samtaler med britisk politi ved New Scotland yard.
CHRSTIAN THORKILDSEN