EU varsler rettslige skritt mot Ungarn

EU-kommisjonen har besluttet å innlede en rettslig prosess mot Ungarn som følge av at landet har gjort endringer i sin grunnlov som kan være i strid med EU-traktatene.

salesposter