Det startet hjemme hos Abou Elela Mady i november for to år siden. Anledningen var slutten på den islamske fastemåneden ramadan, da han hadde invitert et drøyt snes venner — kristne og muslimer - til det tradisjonelle iftar-måltidet.- Vi begynte å snakke om den politiske situasjonen og fant ut at vi hadde sammenfallende synspunkter på mange ting, forteller han til Aftenposten. Da måltidet var slutt, hadde de nedsatt et utvalg på seks personer som representerte høyst ulike politiske retninger - islamister, sosialister, liberalister, nasserister. De fikk i oppdrag å utarbeide et opprop. Dette ble deretter undertegnet av 300 personer og offentliggjort i august i fjor. Og det utviklet seg raskt til en bred bevegelse.

Spontant.

En av grunnene til suksessen var navnevalget. - Jeg kan faktisk ikke si hvem som fant på det, sier George Ishak, kristen og medlem av det opprinnelige seksmannsutvalget. - Vi satt og kastet navneforslag frem og tilbake, og plutselig var det noen som sa "Kifaya!" - "Nok!". Dette ble spontant vedtatt. Navnet viste seg å være en genistrek. Det var noe de fleste egyptere kunne forholde seg til. Uansett politisk oppfatning kunne de si seg enig i at de har fått nok av president Husni Mubarak, nok av arbeidsledighet, nok av fattigdom, nok av sensur eller nok av politikere som ikke holder hva de lover.

Nye protester.

Gjennom en serie godt planlagte demonstrasjoner utover vinteren og våren i år klarte bevegelsen å markere seg selv og sin protest. Den ble på mange måter en katalysator som utløste tilsvarende protester fra andre grupper - journalister, dommere, kunstnere. Og måten sikkerhetspolitiet håndterte demonstrantene på, bidro til stadig nye protester. Det var under presset fra disse folkelige ytringene at Mubarak foreslo en endring i grunnloven, slik at flere kandidater kunne stille til presidentvalg.- Atmosfæren er forandret, sier Abou Elela Mady, som startet det hele. Men han er fortsatt ikke fornøyd så lenge ikke alle kandidater har samme mulighet til å nå frem med sine forslag og sine synspunkter - og så lenge det fortsatt er uklart om valget vil foregå på ærlig vis.

HO