En egyptisk parlamentariker bekrefter ifølge en pressemelding fra Plan International at det arbeides med et lovforslag som vil senke aldersgrensen for ekteskap fra 18 til 14 år. Det kan bety at mange jenter går glipp av utdanning og mister kontrollen over sin egen kropp.

— Dette vil være et enormt tilbakeskritt for Egypt, sier generalsekretær i Plan Norge Helen Bjørnøy.

— Til tross for at landet har innført 18-årsgrense for å gifte seg, er barneekteskap et utbredt fenomen, påpeker hun.

Fortsetter

— Sammen med andre organisasjoner som jobber for å beskytte barn, fortsetter vi arbeidet med å påvirke myndighetene og opinionen i Egypt, tilføyer Bjørnøy. Plan Egypt var aktivt med i prosessen for å endre loven i 2008, da aldersgrensen for ekteskap ble hevet til 18 år.

Egyptiske Kvinners Nasjonalråd har bedt nasjonalforsamlingen i Kairo avvise forslaget om å senke ekteskapsalderen. Nasjonalforsamlingen domineres av menn, og mange analytikere er urolige over framtidsutsiktene for kvinners rettigheter.

Saken fortsetter under annonsen.

— I henhold til FNs konvensjon om barns rettigheter skal alle personer under 18 års alder betraktes som barn. Selv om det egyptiske lovverket er forbedret, er tidlige ekteskap fortsatt et utbredt sosialt fenomen i Egypt, sier Plan Internationals talsmann Ayman Zadek.

Skadelig

Plan Egypt stempler barneekteskap som et brudd på menneskerettighetene.

— Det er en rotfestet, men skadelig praksis og er en form for seksualisert vold mot barn, spesielt mot unge jenter, heter det i en pressemelding.

— Å utsette svært unge jenter for ekteskap kan få svært negative følger for deres fysiske og psykiske helse, tilføyer Ayman Zadek.

— Det svekker deres sjanser til å fullføre en utdanning, og gjør det vanskelig for dem å tilpasse seg økonomisk og sosialt, fastslår han.

Mye avhenger nå av utfallet av presidentvalget i Egypt, som innledes 23. og 24. mai og avsluttes 16. og 17. juni hvis en andre valgomgang blir nødvendig. En av kandidatene her, den offisielt uavhengige Mohamed Mursi, har sterke bånd til det mektige Muslimske brorskapet.

Bekymret

Feminister ser med stor uro på Brorskapets og de puritanske salafistenes sterke innflytelse. USAs utenriksminister Hillary Clinton er blant de internasjonale lederne som er bekymret over at selv moderate partier gjør lite for å styrke jenters og kvinners stilling.

At jenter giftes bort i svært ung alder, er på ingen måte et problem som begrenser seg til Egypt. Plan International mener fenomenet bør bekjempes på mange plan, og at kampen må innledes blant barn i førskolealderen.

Når jenter går glipp av utdanning, kan det på lang sikt få enorme økonomiske følger for landene de bor i. Verdensbanken og FN-organisasjonen UNESCO har beregnet det direkte tapet til et beløp tilsvarende nesten 700 milliarder kroner per år. (©NTB)