Det er foreløpig ukjent om noen kom til skade i eksplosjonen. Det er heller ikke klart hva som forårsaket den.