Kina risikerer å bli det første land i verden som blir «gammelt» før det rekker å ta plass blant de rike land og håndtere den voldsomme økningen i behovet for sosiale tjenester, som de gamle har.

Lav lønn

Utviklingen illustrerer utfordringen som landet står overfor, idet den restriktive familieplanleggingen nå resulterer i at den eldre befolkningsandelen vokser raskt.

Blant kinesere over 60 år lever nesten en fjerdedel på en årsinntekt som er mindre enn 3200 yuan (omtrent like mange kroner). Til sammenligning lever 15,1 prosent av folk i aldersgruppen 45 til 59 år på samme, lave inntekt.

Dette fremgår av en undersøkelse som et team av akademikere fra Kina, USA og Verdensbanken gjorde i 2011–2012.

34 prosent i 2050

Kina står dermed overfor dilemmaet at det kan bli det første land i verden som får en aldrende befolkning før staten blir rik nok til å betale for den store økningen i etterspørselen etter sosiale tjenester, som eldrebølgen innebærer.

Saken fortsetter under annonsen.

Andelen 60-åringer og oppover av Kinas mer enn 1,3 milliarder innbyggere ventes å øke til 34 prosent i 2050 fra 12 prosent i 2010, ifølge rapporten, som siterer tall fra FN.

— Kina vil møte en rask aldring av befolkningen på et relativt tidlig stadium i sin økonomiske utvikling. Dette begrenser omfanget av finansielle ressurser som er tilgjengelig for å understøtte de gamle, skriver forfatterne av rapporten.

Blant dem er forskeren Zhao Yaohui ved Beijings universitet.

Færre unge

Utfordringen er i virkeligheten enda større, fordi flere barn flytter hjemmefra og synkende fruktbarhet innebærer at det blir færre unge og aktive til å forsørge dem, konkluderer rapporten.

Tre tiår med en familiepolitikk som lot de fleste par i byene føde bare ett barn, og ett eller to på landsbygda, vil føre til et oppsving i Kinas avhengighetsrate, som er et mål på antall barn og eldre i forhold til folk i arbeidsfør alder.

Med andre ord, en mindre prosentandel av befolkningen blir tilgjengelig som arbeidskraft.

Kinas brutto nasjonalprodukt (BNP) pr. innbygger i 2012 var på ca. 6300 dollar, sammenlignet med 40 000 dollar eller mer i USA, Japan, Tyskland og Storbritannia. (Norge hadde i samme periode 55 000 dollar BNP pr. innbygger, ifølge CIA World Factbook).

Lite kravstore

Men Kinas demografiske overgang kan gå lettere, takket være det faktum at de gamle i dette landet ikke føler at de har samme krav på eldreomsorg og annen velferd som gamle folk i Vesten. Det påpeker Louis Kujis, som er sjeføkonom ved Royal Bank of Scotlands kontor i Hongkong.

— Problemet med at Kina blir gammelt før det blir rikt begrenses i noen grad av velferdsstaten her er mindre utviklet, sier Kujis.

Rapporten konstaterer imidlertid at kinesiske myndigheter har gjort en "bemerkelsesverdig jobb" med å utvide den statlige helseforsikringen til å omfatte nesten alle eldre, 92 prosent i byene og 94 prosent på landet.

Men undersøkelsen fant at gamle kinesere er mer deprimert enn unge. 47 prosent, eller 74 millioner mennesker over 60, viser "høye nivåer av depressive symptomer", heter det.

Norsk enerett: Aftenposten