Euroreglene ble utvannet

Stormaktene øvde i går et kraftig press på små EU-land for å svekke den omstridte Stabilitetspakten. Her går hensynet til de forestående valgene i Tyskland og Italia foran unionen

salesposter