I en telefonsamtale med Netanyahu fredag kritiserte Ban også Israel for å holde tilbake skatt og toll som er samlet inn på vegne av den palestinske selvstyremyndigheten etter avtalen mellom Fatah og Hamas.

«Generalsekretæren påpekte at den palestinske samlingen er en prosess som bare så vidt har begynt og som man må evaluere etter hvert,» heter det i et referat av telefonsamtalen.

Hamas og Fatah undertegnet torsdag i Kairo en avtale om en foreløpig palestinsk regjering bestående av uavhengige eksperter og valg innen ett år.

Palestinerne ser en forsoning som avgjørende for deres ambisjoner om en uavhengig palestinsk stat.

Israel er imidlertid svært kritisk til avtalen fordi de betrakter Hamas som en terrororganisasjon som ikke vil anerkjenne Israels eksistens, som de ikke ønsker å ha noe å gjøre med.

Ifølge Netanyahu må palestinerne velge mellom fred med Israel og fred med Hamas, men de kan ikke ha begge deler.