Uklart. Iraks to dager "gamle" utenriksminister Hoshiyar Zebari kommer etter planen til FN i New York i dag, der han skal delta i Sikkerhetsrådets diskusjoner om FNs godkjenning av amerikanernes plan for overføring av suvereniteten i Irak. Ifølge kilder med nær kontakt til Sikkerhetsrådet vil innspillene fra den nye overgangsregjeringen bli tillagt stor vekt i diskusjonen.I Sikkerhetsrådet er det spesielt to temaer som diskuteres: Hvor lang skal FNs mandatperiode for den internasjonale styrken være? Og hvor langt skal den nye regjeringens suverenitet gå?

Revidert

Kina, Frankrike og Russland med støtte fra flere andre medlemsland, gikk i mot det opprinnelige forslaget til resolusjon fordi det ikke ga irakerne full kontroll i saker som gjaldt landets sikkerhet.Forslaget ble lagt frem av amerikanerne og britene sammen i forrige uke. Tirsdag fikk Sikkerhetsrådet forelagt en revidert versjon av resolusjonen.

Tilbaketrekning

Den viktigste endringen i det reviderte forslaget er at det settes en tidsramme for lengden av de amerikanske styrkenes FN-mandat i Irak.Det foreslås at mandatperioden går ut idet den politiske prosessen frem mot selsstyre er avluttet. I Sikkerhetsrådet diskuterer man hva dette betyr. De fleste tolkninger går ut på at det er senest innen januar 2006, i det en nasjonal valgt regjering er på plass og en ny grunnlov godkjent.

Militært uavklart

Det nye forslaget gir den irakske overgangsregjeringen kontrollen over den irakske hæren og politiet. I den opprinnelige resolusjonen lå dette under amerikanernes myndighet. Men det står ingenting om endringer i kontroll av den internasjonale styrken under amerikansk ledelse. Amerikanerne hevder fortsatt at den internasjonale styrken skal kunne ta i bruk alle nødvendige midler for å opprettholde sikkerheten i Irak og for å beskytte seg selv.Det står ingenting om irakerne vil ha mulighet for å nedlegge veto mot planlagte militære operasjoner.

Uenige

Frankrike, Russland og Tyskland har sagt at de ennå ikke er overbevist om at endringene går langt nok. De har presset på for å få inn i resolusjonen at irakerne skal ha faktisk og full kontroll i landet, også over de internasjonale styrkene. Enkelte medlemmer i Sikkerhetsrådet vil at det skal fremgå i resolusjonen at overgansgregjeringen skal konsulteres før militære operasjoner iverksettes.Amerikanerne holder fast ved at dette skal forhandles frem gjennom såkalte "side-letters" mellom overgangsregjeringen og koalisjonsstyrken. Iraks nye president Ghazi Al Yawer sa under innsettelseseseremonien i Bagdad tirsdag at samtidig som han ønsket en rask slutt på den amerikanske okkupasjonen, ba han om at koalisjonsstyrkene blir værende en tid fremover.