47 år gamle Clarence Hill ble dømt til døden i 1983 for å ha drept en politimann under et bankran.

Hill har krevd å få en domstol til å ta stilling til om bruk av giftsprøyter ved gjennomføring av en dødsdom gir unødig store smerter og derfor er et brudd på rettighetenes hans som amerikansk borger.

Høyesteretts avgjørelse kan også få andre dødsdømte i USA til å kreve en behandling av om henretting med giftsprøyte kan forsvares.

Clarence Hill ble dømt til døden i 1983.
AP / POLITIET