• Tidligere diktator Augusto Pinochet er historie. Det viktige for Chile blir å videreføre den økonomiske og sosiale politikken, forteller Chiles president Ricardo Lagos.

President Ricardo Lagos er en av Latin-Amerikas mest populære og respekterte presidenter. I hjemlandet nyter han en personlig oppslutning på 70 prosent, og i nabolandene ser de med misunnelse på Chiles økonomiske og sosiale vekst. Søndag er det valg, og i mars flytter Ricardo Lagos ut av presidentpalasset, hvor han har bodd siden 11. mars 2000. — Jeg er stolt over hva vi har fått til, sier han i et eksklusivt intervju med Aftenposten i presidentpalasset La Moneda i sentrum av hovedstaden Santiago. Det var i dette palasset tidligere diktator Augusto Pinochet startet kuppet den 11. september 1973, og hvor daværende president Salvador Allende skjøt seg. I dag er Pinochet tiltalt for korrupsjon og brudd på menneskerettighetene og stilles for retten. - Augusto Pinochet er historie. Han er uten politisk og moralsk kraft, og domstolen avgjør hans videre skjebne. Vi har dessuten lagt frem en viktig rapport som dokumenterer overgrep, tortur og mord under Pinochets 17 år lange diktatur, forteller presidenten.

Kulturrevolusjon.

Ricardo Lagos er fornøyd med sine seks år i presidentembetet. Han står i spissen for sentrum-venstre-alliansen Concertacion, som har styrt landet sammenhengende siden gjeninnføringen av demokratiet i 1990.- Jeg tror nærmest vi kan snakke om en kulturrevolusjon. Vi har lykkes med å videreføre demokratiserings-

prosessen. Vi har liberalisert økonomien, privatisert offentlige tjenester, lagt forholdene til rette for utenlandske investeringer og fører en vellykket økonomisk politikk, forteller president Lagos. Ikke minst er han stolt over at fattigdommen er på retur. - I 1990 levde 40 prosent under fattigdomsgrensen. I dag er den redusert til 18 prosent, sier presidenten.

Utdanning viktig.

President Ricardo Lagos har topp eksamener i økonomi og jus fra USA og Chile. Han er derfor ikke i tvil om at hvis Chile skal ta steget fra den tredje verden og inn i den industrialiserte, vil det ikke være tilstrekkelig med bare økonomisk vekst. Nøkkelen er utdanning. I dag har Chile innført 12 års obligatorisk skolegang, og engelsk skal inn som fag. - Internett, IT-teknologi, næringsliv og internasjonal satsning tilsier at vi må kunne engelsk. Slik er verden blitt, og den må vi bare forholde oss til. I dag har vi rundt 10 000 skoler i Chile. Hver eneste dag jeg har vært president, har vi enten åpnet en ny skole eller modernisert en annen, forteller han.

Lang vei.

Alt er ikke rosenrødt. Ennå er det en lang vei å gå før Chile rykker opp på nivå med Hellas og Portugal, som chilenerne liker å sammenligne seg med. Selv om det finnes færre fattige i Chile enn i noe annet latinamerikansk land, er det et klassesamfunn, hvor den sosiale mobiliteten nærmest er lik null.- Jeg innrømmer at inntektsfordelingen er skjev og urettferdig og at vi ennå har mye ugjort. sier president Lagos. - Vår viktigste målsetning blir å avskaffe den ekstreme fattigdommen, reformere helsevesenet og treffe tiltak for å bedre de eldres situasjon.Ricardo Lagos har ikke bestemt seg for hva hans skal gjøre når han går av i mars. - Kanskje skriver jeg en bok og sysler med akademiske gjøremål.

I første valgomgang 11. desember i fjor avga avtroppende president Ricardo Lagos sin stemme på en skole i Santiago.
MAX MONTECINOS / REUTERS / SCANPIX