Avsløringenei høst om Finlands massive deportasjoner av 3000 krigsfanger til Nazi-Tyskland under krigen og 5000 fanger til Josef Stalins Sovjetunionen etter krigen sjokkerte Finland. I november ble professor Ylikangas bedt av Finlands statsminister om å granske avsløringene, som kom i Elina Sanas bok "De utleverte". Fredag forelå Yligankas' rappport og den bekrefter Sanas avsløringer. Rapporten konkluderer med at Finland bør sette i gang et omfattende forskningsprosjekt for å finne den ubehagelige sannheten bak deportasjonene.

Vekker oppsikt

Elina Sana har påvist at Finland deporterte tusenvis av krigsfanger til Tyskland under annen verdenskrig. Som Aftenposten skrev for en knapp uke siden ble over 500 krigsfanger utlevert til Gestapo i Norge. Finsk sikkerhetspoliti samarbeidet nært med Gestapo i Finnmark. Elina Sanas bok vekker internasjonal oppmerksomhet, ikke minst fordi finske myndigheter hadde deportert vesentlig flere jøder til tyske konsentrasjonsleirer enn det som hittil var kjent. Simon Wiesenthal-senteret i Wien krevde i et brev til president Tarja Halonen en fullstendig klarlegging av hvilke personer Finland utleverte til Tyskland, og hvordan de ansvarlige ble straffet.Regjeringen ga i november professor Heikki Ylikangas i oppdrag å granske opplysningene. Fredag forelå hans innstilling, hvor statsminister Matti Vanhanen anbefales å starte et treårig prosjekt for å bringe klarhet i alle deportasjoner til Tyskland under krigen og Sovjetunionen etter krigen, samt å granske den høye dødeligheten på 30 prosent i finske fangeleirer. — Dette er en følsom sak, skyggen av Holocaust strekker seg helt frem til denne dag, påpeker professor Ylikangas. I rapporten fremholdes det at Finlands historieforskning eksepsjonelt lenge har forpliktet seg til å forsvare "Finlands ære", og at krigstidens skyggesider har fått mindre oppmerksomhet. - Finland deporterte 75 jøder, ytterligere 100 jødiske fanger døde i finsk krigsfangenskap, forteller professor Ylikangas da Aftenposten snakket med ham fredag.

Felles grense

Professoren mener det var naturlig at finsk og norsk sikkerhetspoliti samarbeidet under krigen. En lang felles grense og ikke minst en felles fiende i Sovjetunionen gjorde dette både naturlig og nødvendig.Ylikangas baserer i høy grad sin utredning på Elina Sanas bok om utleveringene under krigen. Elina Sana er slett ingen historiker, og kaller seg snarere et samfunnsengasjert menneske. I Finland har hun måttet tåle mye kritikk for sine arbeidsmetoder, som ikke passer strengt vitenskapelige former. Elina Sana sier til Aftenposten at hun er meget godt fornøyd med rapporten:- Den gir meg rett og professor Ylikangas presenterer alt jeg har skrevet i et positivt lys. Nå finnes det ingen tvil om at min bok har vært et viktig bidrag i å belyse Finlands krigshistorie, sier Sana.I Aftenposten stilte den norske historikeren Berit Nøkleby spørsmål ved troverdigheten i Sanas funn av samarbeidet mellom Gestapo og finsk sikkerhetspoliti. Elina Sana er forundret over å bli kritisert for arbeid i en bok som Nøkleby ikke har lest. - Finsk sikkerhetspolitis aktiviteter i Finnmark er ikke noen teori fra min side. Det er basert på dokumenter jeg har funnet og mennesker jeg har intervjuet, sier Elina Sana. Hun leter ikke etter skyldige i et spill: - Mitt motiv er intellektuell nysgjerrighet, sier Elina Sana til Aftenposten.