Der hvor statssekretær Raymond Johansen møtte stengte dører forrige uke, ble to politikere fra Fremskrittspartiet ønsket velkommen på utenriksminister Tzipi Livnis kontor i Jerusalem i går. De to, Kåre Fostervold og Jørund Rytman, kunne da også overrekke Livni et brev fra partiformann Siv Jensen, hvor hun tar skarp avstand fra den norske regjeringens Midtøstenpolitikk.

Tre betingelser.

I brevet heter det blant annet:"På vegne av Fremskrittspartiet vil jeg få informere Dem om at vårt parti er dypt engasjert i den norske debatten om situasjonen i Midtøsten, og spesielt når det gjelder situasjonen i den israelsk-palestinske konflikten. Hva angår den siste utviklingen, nemlig den norske regjeringens beslutning om å bryte ut av det internasjonale samarbeidet om å opprettholde presset på den nye palestinske regjeringen inntil PA aksepterer de følgende tre betingelser, er Fremskrittspartiet dypt bekymret: Anerkjenne Israel. Respektere allerede inngåtte avtaler mellom Israel og de palestinske myndigheter. Avstå fra vold.. . . Jeg vil bare informere utenriksministeren om at Fremskrittspartiet ikke støtter noen normalisering av forbindelsene med eller anerkjennelse av representanter fra den nye palestinske regjeringen som ikke aksepterer betingelsene nevnt ovenfor (altså Hamas-representanter). . . . Kjære minister, jeg ønsker en lys fremtid for Israel og at de vennskapelige forbindelsene mellom Israel og Norge skal bli styrket ytterligere i fremtiden".

"Alvorlig feiltrinn".

— Besøket her i Jerusalem er ingen demonstrasjon fra vår side. Vi ba om et møte med Tzipi Livni for å klargjøre Fremskrittspartiets klare standpunkt, og at det er delt syn i Norge på regjeringens utspill. Etter vår mening har den norske regjeringen begått et alvorlig feiltrinn. Det internasjonale samfunnet sier at man ikke vil akseptere en palestinsk regjering som ikke oppfyller de tre kravene som Kvartetten har stadfestet. Da er det svært uheldig at nettopp Norge, med våre kunnskaper om Midtøsten-konflikten, bryter ut av den internasjonale enigheten, sier Fostervold. Det var han som overrakte partiformannens brev til Livni.- Vi hadde en meget hyggelig samtale med utenriksminister Livni, som var veldig glad over å høre vårt syn - og at ikke alle politiske partier i Norge står bak regjeringens beslutning, sier Fostervold.Overfor Fr. p-politikerne presiserte den travle israelske utenriksministeren at Israel går inn for en to-statsløsning vis-à-vis palestinerne.Før møtet med Livni, sa den juridiske rådgiveren i israelsk UD, Daniel Taub, ifølge Fremskrittsparti-representantene at "Norges rolle som fredsmegler i den israelsk-palestinske konflikten aldri mer vil bli den samme".- Det er synd hvis dette er prisen Norge må betale for regjeringens forhastede soloutspill, sier Kåre Fostervold.Foruten de to stortingsrepresentantene er 12 andre ungdomspolitikere fra partiet med på den ukelange studiereisen til Israel og de palestinske områdene. Gruppen reiste blant annet til Ramallah for å møte palestinernes president Mahmoud Abbas, men dette falt i vasken, og de måtte nøye seg med samtaler med en av hans rådgivere. Ellers står befaring av den israelske sikkerhetsbarrièren, besøk ved Holocaust-minnestedet Yad Vashem, samtaler med representanter for regjeringspartiet Kadima og et besøk ved et senter for arabisk-jødisk ungdom i Jaffa på programmet, tilrettelagt av Martin Bodd fra INFOMidtøsten.