Ekspertene analyserer fortsatt dokumenter og data som ble funnet under to forskjellige raid i Pakistan nylig, men mye tyder på at det meste av det ble samlet sammen før 11. september 2001, skriver New York Times.

Myndighetene sier de er usikre på om terrornettverket fortsatt driver med overvåking av mål i USA i det hele tatt, ifølge New York Times og Washington Post.

— Man kan kanskje si at mesteparten av informasjonen er gammel, men vi vet at Al-Qaida samler på stoff til det kan komme til nytte. Først da gjennomfører de sine operasjoner. Og det er tegn til at noe av det er oppdatert, sier en tjenestemann til New York Times.

Washington Post skriver at mye av informasjonen Al-Qaida har hentet om konkrete bygninger, er å finne på Internett og andre åpne kilder.

Store mengder dokumenter, PC-er, overvåkingsrapporter og skisser ble beslaglagt da den pakistanske dataeksperten Muhammad Naeem Noor Khan ble arrestert i juli. Enda mer materiale ble beslaglagt da tanzanianeren Ahmad Khalfan Ghailani ble pågrepet et par uker senere, også i Pakistan.

Informasjoner fra materialet utløste en opptrapping av terrorberedskapen i New York, nordre New Jersey og Washington fordi amerikanske myndigheter mente at informasjonen tydet på at Al-Qaida hadde utpekt konkrete bygninger, firmaer og finansinstitusjoner, som IMF, Verdensbanken og New York-børsen som bombemål, og at overvåkingen og innsamlingen av opplysninger fortsetter.

<b>Terrorfrykt. </b> USA høynet sikkerhetsnivået i Washington søndag.
TINA FINEBERG/AP