• En av Günter Grass' mange falske påstander er at Israel vil avfyre atombomber mot Iran i et mulig angrep, skriver Manfred Gerstenfeld. FOTO: JENS MEYER

Günter Grass gjentar kritikk mot Israel

Nobelprisvinner Günter Grass gjentar sin kritikk mot Israel. Den tyske forfatteren forsvarer samtidig sitt omstridte dikt «Det som må sies», der han hevdet at den israelske staten truer verdensfreden.

salesposter