President Barack Obamas tale i natt handlet mest om økonomi, men inneholdt et løfte som gledet mange amerikanske familier. Han halverer styrken i Afghanistan. Hele 34.000 av de 66.000 amerikanske soldatene skal komme hjem i år.

Jobb og jobb

Presidenten ba Kongressen om å samle seg om å skape jobber for vanlige amerikanere gjennom flere tiltakspakker.

Han gikk også inn for å øke USAs minstelønnssats til ni dollar timen.

— Folk som jobber full tid, skal ikke tjene så lite at de lever under fattigdomsgrensen, sa presidenten.

Dette er en sak som gleder Obamas støttespillere i fagbevegelsen, men som mange republikanere er imot.

Saken fortsetter under annonsen.

Obama vil bruke mer penger på å fikse amerikansk infrastruktur, som veier og broer. I dette bildet vil han også spare penger ved at det er færre soldater i Afghanistan.

Obama understreket at forslagene, og det var mange av dem, ikke vil øke budsjettunderskuddet.

De første reaksjonene fra republikanerne er at de ikke tror på det regnestykket.

Skatt og kutt

I talen ga Obama klar beskjed til republikanerne i Kongressen om at han er klar til å redusere underskuddet, men bare gjennom en blanding av økte skatter og kutt i utgiftene.

Økte skatter har republikanerne avvist.

Obama åpnet i talen for reformer av helse— og sosialprogrammer som for eksempel Medicare.

Presidenten gjorde det klart i talen at USA ikke er ute av krisen ennå.

Det er den vanlige amerikaner – ofte omtalt som middelklassen – Obama understreker er motoren i den amerikanske økonomien.

- Ikke større, men smartere stat

— Folk tror ikke vi kan løse alle problemer. Men de vil at vi skal sette nasjonens interesse foran partiets. De vil at vi skal skape kompromisser, minnet presidenten om.

Obama avviste at det var en større stat han ønsket seg, men heller en smartere stat.

Han minnet om John F. Kennedys ord om at de ikke var politiske rivaler, men sto sammen om fremskritt.

Men det er lite som tyder på at disse oppfordringene mykner republikanerne foran de harde budsjettsamtalene som må avsluttes før 1. mars.

Ikke ut av krisen

Han åpnet med å slå fast at USA ikke er ute av krisen.

Men noen lyspunkter trakk han frem, nemlig at man må 20 år tilbake i tid for å finne at USA har vært mindre avhengig av utenlandsk olje, og amerikanerne kjøper i dag flere amerikanske biler enn de har gjort på fem år.

Selv om det var økonomi som dominerte presidentens tale, sveipet han innom en rekke andre saker. Han utfordret Kongressen til å komme opp med markedsløsninger som kan redusere klimagassutslippene. Og sa at dersom de ikke kom opp med et slikt forslag, ville han gjøre det.

Pårørende i salen

Det var på forhånd ventet at presidenten ville bruke taletid på områder som våpenkontroll, noe han også gjorde. Pårørende til de drepte barna i Newtown var med som gjester i Kongressen. Disse og andre pårørende fikk høre en engasjert president som ba Kongressen i alle fall stemme over hans forslag om bedre våpenkontroll.

De inneholder forbud mot halvautomatiske, militærlignende rifler og store magasiner - og innebærer bedre bakgrunnssjekk for våpenkjøp.

Han understreket også behovet for å reformere innvandringspolitikken. Det pågår et arbeid i Kongressen for et kompromiss som Obama sa han støttet.

Klar melding til Iran

Obama tok for seg noen få utenrikspolitiske spørsmål. Han gjorde det klart at USA vil gjøre det som må til for å hindre at Iran skaffet seg atomvåpen. Obama ga også Nord-Korea klare advarsler etter landets atomprøvesprengning natt til i går.