Les også:

Omar Suleiman kan bli Egypts neste president.
CRIS BOURONCLE

I 30 år har jobben som Egypts visepresident stått ledig. Da Hosni Mubarak (82) i går utnevnte sin første visepresident noensinne, falt valget på etterretningssjefen Omar Suleiman. Utnevnelsen gjør det tilsynelatende klart at Suleiman er tiltenkt rollen som Mubaraks etterfølger. Da Mubarak selv overtok som president i 1981, etter drapet på forgjengeren Anwar Sadat, kom han fra rollen som visepresident. Sadat kom også fra jobben som visepresident da han ble president i 1970.

Gamal i London

Utnevnelsen av Suleiman til visepresident skyver tilsynelatende Hosni Mubaraks sønn Gamal Mubarak ut i kulden. Gamal Mubarak har lenge blitt sett på som Hosni Mubaraks sannsynlige etterfølger, men han har vært for upopulær i befolkningen og særlig i hæren, viser amerikanske diplomatrapporter som er blitt lekket av Wikileaks, og som Aftenposten har fått tilgang til.

Gamal Mubarak skal ifølge en sentral egyptisk politiker våren 2007 ha ønsket at Suleiman og forsvarsministeren, feltmarskalk Mohamed Hussein Tantawi skulle få sparken. Grunnen skal ha vært at Gamal Mubarak så på dem som en hindring for ham på veien mot presidentjobben. Nå kan akkurat den spådommen ha blitt oppfylt.

Gamal Mubarak skal sammen med sine rike forretningsmannsbror Alaa ha landet med fly i London i går, ifølge BBC.

Etterretningsmann

Omar Suleiman er med sine 74 år ikke akkurat noen ungkalv, og han er en mann som i lang tid har vært en av Mubaraks mest betrodde menn. I likhet med Mubarak og alle de tidligere presidentene i Egypt kommer han fra Egypts væpnede styrker. Mens Mubarak kom fra flyvåpenet kommer Suleiman fra den militære etterretningen, der han ble sjef i 1991. Suleiman ble sjef for den egyptiske etterretningstjenesten i 1993. Han har blant annet stått sentralt i arbeidet for å forsøke å forsone Israel og palestinerne.

Det skal ha blitt oppfattet som en av hans oppgaver å svekke Hamas, siden egypterne ikke ville den islamistiske bevegelsen i Egypt, Det muslimske brorskap, skulle få vann på mølla med en islamistisk suksess blant palestinerne, viser Wikileaks-dokumentene.