— Dette problemet er blitt neglisjert, fastslo FNs høykommissær for flyktninger, Antonio Guterres da han denne uken besøkte Amman. Det han siktet til, var behovet for å hjelpe "de svært få land som bærer byrden og gjør enorme oppofrelser" ved å ta imot flyktningestrømmen fra Irak.

Innsamling.

Andre land forstår rett og slett ikke hvor alvorlig situasjonen er, fastslo han og henviste spesielt til problemene i Jordan og Syria, som hver har mottatt fra trekvart til en million flyktninger.Her i Jordan er de blitt en alvorlig belastning på helse-, sosial- og skolevesenet. Og de sliter på infrastrukturen, fremfor alt i Amman. Nå planlegger høykommissæren en konferanse i Genève i april for å samle økonomisk støtte til vertslandene. I forrige måned sendte han ut en internasjonal appell for å skaffe 60 millioner dollar. Foreløpig har han mottatt rundt åtte millioner i bidrag og 40 millioner i løfter.- Men dette er bare som en dråpe i havet, i forhold til behovet for øyeblikkelig hjelp, sa høykommissærens talsmann Ron Redmond til jordansk presse.