Ifølge CARE skjøt soldaten mot et tydelig merket kjøretøy fra organisasjonen, da hjelpearbeidere var på vei til et vannprosjekt i Darfurs naboregion Kordofan torsdag.

Kulen traff en av CARE-medarbeiderne, men vedkommende ble ikke alvorlig såret.

Minst fem hjelpearbeidere har blitt drept i Darfur siden april i fjor, da en skjør våpenhvile ble inngått mellom regjeringen og de to største opprørsgruppene.