"Det kan se ut som at Danmark er bedre egnet til å gjennomføre høyintensitet— strid mot en likeverdig motstander.", fastslår en ny rapport som sammenligner uviklingen i det norske og det danske forsvaret.Nå, etter at gamle norske Hercules transportfly ikke lenger kan brukes i NATO-sammenheng, kan vi heller ikke utplassere våre styrker i utlandet så raskt og billig som danskene kan med sine tre nye fly, som ble tatt i bruk i fjor høstNorge bruker på alle områder innen forsvaret mer penger enn Danmark. Men pengene går til lønn, reiser, konsulenter og ikke minst til å anskaffe utstyr som alltid er dyrere enn det danskene kjøper. Ett unntak er altså transportflyene, der vi nå vil få en oppgraderingsregning som Generalinspektøren for Luftforsvaret har anslått til én milliard kroner, uten at det foreligger noen klare anbud fra produsenter. I minst tre år fremover står vi i praksis uten egne transportfly.

Sprengstoff.

Rapporten, "Komparativ analyse av det danske og norske forsvar", ble bestilt at Forsvarsdepartementet, og ble ferdigstillet i januar. Den er full av politisk sprengstoff: Danskene har politisk valgt en annen vei enn Norge. Partiene har inngått langvarige forsvarsforlik, som gjør at Forsvaret kan tenke langsiktig. I tillegg har Danmark i praksis nedlagt verneplikten, selv om den består i navnet. Mobiliseringsforsvaret er også forlatt. Det danske forsvaret er også blitt spesialisert mot internasjonale operasjoner, selv om balansen mellom forsvarsgrenene er beholdt. Danmark har også gått inn for å knytte seg nært til USA og Storbritannia militært, mens Norge shopper rundt etter allierte og samarbeidspartnere.Rapporten, som nylig ble avgradert, vil danne grunnlag for den nye langtidsplanen for det norske forsvaret.

Danmark har valgt en tett allianse med USA. Her er danske soldater i aksjon under et bombeangrep i Basra, Sør-Irak, 22. oktober 2004.
REUTERS/ATEF HASSAN