Loven, som åpner for straffer på inntil 14 år, ble allerede i 2011 vedtatt i det nigerianske senatet. Den må undertegnes av president Goodluck Jonathan før den trer i kraft.

Loven ble vedtatt til tross for press fra vestlige land om å respektere rettighetene til homofile og lesbiske.

I Nigeria blir loven trolig populær. På samme måte som i mye av Afrika sør for Sahara er det utbredt mistro mot og diskriminering av homofile.