Høyesterett frifant tre medlemmer av den høyreradikale organisasjonen "Karlsruher Kameradschaft" som i tidligere rettsinstanser var blitt dømt. Hovedmannen fikk seks måneders betinget fengsel, mens de to andre måtte betale henholdsvis 800 og 600 euro (6500 og 4900 kroner) i bot. Jødiske organisasjoner er bestyrtet etter kjennelsen i Karlsruhe som innebærer at man unngår tiltale og straff hvis det man sier ikke er direkte sitater fra den brune tiden mellom 1933 og 1945. President i Det jødiske sentralråd, Paul Spiegel, karakteriserer kjennelsen som "utrolig" og sier at ofrene for naziterroren må ha følt seg såret av "Karlsruher Kameradschaft". Høyesterett begrunnet frifinnelsen med at paroler som "Ruhm und Ehre der Waffen-SS" (Waffen-SS's heder og ære) aldri er blitt benyttet av en nazistisk organisasjon. Setningen er hverken identisk med "Meine Ehre heißt Treue" (Min ære er troskap) som Waffen-SS benyttet, eller "Blut und Ehre" (Blod og ære) som gikk igjen i Hitlerjugend. Påtalemyndigheten reiste tiltale mot de tre etter at det omstridte "sitatet" ble avspilt for dem som ringte organisasjonens informasjonstelefon i Karlsruhe. Høyesterett fastslo også at det ikke finnes paragrafer i straffeloven som gjør at noen kan dømmes for å ha "glorifisert en NS-organisasjon". Påtalemyndigheten hadde begrunnet tiltalen mot de tre med at de "glorifiserte" Waffen-SS.

Nynazister får lov til å rope nazi-slagord under valgkampen.
HENRIK DITHMER