Rapporten, som er utarbeidet av Statens Institut for Folkesundhed på oppdrag fra Sundhedsstyrelsen, kartlegger for første gang det danske folks psyke.

10 prosent av alle voksne dansker går rundt og føler at de har det virkelig ille, og danske kvinner sliter aller mest, skriver Politiken.

10.000 dansker over 16 år har deltatt i undersøkelsen og svart på spørsmål om hvordan de opplever sin egen psykiske og fysiske helse.

Verst står det til hos dem som er arbeidsledige, har lite penger, kort utdannelse og som er uten samlivspartner.

Unge kvinner i alderen 16 til 24 år, som kommer fra sosialt belastede hjem, har det aller verst.

Saken fortsetter under annonsen.

Forebygging

– Det forebyggende arbeidet har i svært lang tid kun fokusert på danskenes fysiske helse, og det er galt. Med denne kartleggingen kan vi for alvor se at det er en sammenheng mellom vår mentale og fysiske helse. Mennesker som har det dårlig psykisk, har oftere også forskjellige former for fysiske sykdommer, sier rapportens hovedforfatter Anne Illemann Christensen.

Prosjektleder Anna Paldam Folker i Sundhedsstyrelsen mener rapporten viser hvordan det er behov for langt mer forebyggende arbeid.

– Vi skal ikke inn i hodet på hver enkelt danske og gjøre alle glade, men vi bør tenke langt mer systematisk i forbygging slik at folk får hjelp før de utvikler psykiske lidelser, sier hun.

Alt å vinne

Overlege i psykiatri Morten Birket-Smith ved Bispebjerg Hospital er enig og mener at en har alt å vinne på å trappe opp det forebyggende arbeidet.

Birket-Smith tror staten kan spare over 3 milliarder kroner i året i utgifter til blant annet førtidspensjon og sykepenger dersom bare 10 prosent flere enn i dag fikk hjelp.

Ekspertene anslår at 700-800.000 dansker lider av depresjon, angst, stress og spiseforstyrrelser, noe som årlig koster samfunnet rundt 30 milliarder danske kroner bare i behandling.

På toppen av dette kommer utgifter til sykepenger og førtidspensjon. Over halvparten av alle førtidspensjoner i Danmark blir nå innvilget på bakgrunn av psykiske lidelser.