USAs befolkning vokser til 438 millioner i 2050 fra 296 millioner i 2005, dersom de nåværende trendene fortsetter, ifølge studien til Pew Research Center. Innvandrere og deres barn står i dag for 82 prosent av befolkningsveksten i USA.

Hvite som ikke er av latinamerikansk avstamning, vil utgjøre 47 prosent av befolkningen, mens latinos kommer til å utgjøre 29 prosent, opp fra 14 prosent i 2005. Asiatene øker fra 5 til 9 prosent, og svarte forblir rundt 13 prosent.

Dersom innvandringen fortsetter som i dag, vil en av fem amerikanere være født i utlandet, mot en av åtte i dag.

Nesten halvparten av de nye innvandrerne vil være fra Latin-Amerika.

Mens den hvite delen av befolkningen med sin lavere fødselsrate blir stadig eldre, vil latino-befolkningen tredobles. De står for 60 prosent av befolkningsøkningen i de neste 40 årene.

Den hvite delen av befolkningen vil også vokse, men bare med 4 prosent.