Konfrontasjon. Møtet mellom den 20 år gamle jenta og den 47 år gamle Dutroux ble et av de dramatiske høydepunktene under rettssaken som pågår mot Belgias mest forhatte mann. Sabine Dardenne ble bortført og utsatt for seksuelle overgrep. Hun er et av påtalemyndighetens nøkkelvitner i straffesaken.— Han sa alltid at jeg hadde en personlighet som en gris. Så hvorfor drepte han meg ikke, spurte Sabine i retten. På slutten av vitneavhøret snudde hun seg mot Dutroux og stilte spørsmålet om igjen. Dutroux var like kald som han har vært siden den største straffesaken i Belgias historie kom i gang i begynnelsen av forrige måned. Han innrømmet bare at han hadde forgrepet seg seksuelt på Sabine. - Det tar jeg det fulle ansvar for. Punktum, sa han.Sabine Dardenne henvendte seg også direkte til hans tidligere ektefelle Michelle Dutroux og spurte hvordan hun som mor kunne godta det som skjedde. Fru Dutroux reiste seg og ba om tilgivelse.20-åringen Sabine virket noe nervøs, men var fast i stemmen og kom ikke ut av balanse under vitneforklaringen, som ble ledet av dommeren. Dutroux hevdet overfor Sabine og en annen av jentene han bortførte at de var overlevert til sin egen skjebne fordi foreldrene nektet å betale løsepenger. Dutroux fortalte også at han bare utførte en jobb for en overordnet som ville drepe jentene hvis han fikk sjansen, fortalte Sabine i retten i går.Da politiet fant dem, var jentene så hjernevasket at de løp til Dutroux for å bli beskyttet mot politimennene.Sabine fortalte i retten at hun bare hadde sett Dutroux i månedene mens hun satt i fangenskap. Tiltaltes forsvarere hevdet i går at det avkrefter mistankene om en pedofil ring med Dutroux i sentrum. Sabine Dardenne var bare 12 år gammel da hun ble bortført sommeren 1996. Hun var i Dutrouxs varetekt i 80 dager.