Forbehold. Den iranske regjering har ennå ikke stanset all anriking av uran. Dette fastslo generaldirektør Mohamed El-Baradei foran gårsdagens styremøte i Det internasjonale atomenergibyrå (IAEA). Selv om han mente at problemet kan være løst "i løpet av et døgn eller så", frykter observatører at det kan bli vanskeligere for organisasjonen å avvise et amerikansk forslag om å bringe saken inn for FNs sikkerhetsråd med krav om sanksjoner mot Iran.Hvis USAs syn vinner frem, kan det utløse en kjedereaksjon som fører til at Iran bryter samarbeidet med atomenergibyrået.

Resolusjonsforslag

Styret i IAEA består av representanter for 35 nasjoner. De fikk i går beskjed om at organisasjonens inspektører har fullført arbeidet med å bekrefte at Iran har stanset all anriking av uran "med ett unntak" — Irans anmodning om å unnta 20 sentrifuger til forskningsformål, opplyste El-Baradei på styremøtet, som ventes avsluttet i dag. Slike sentrifuger brukes for å produsere en urantype som kan brukes både til våpen og som drivstoff i kjernefysiske kraftanlegg.Forut for styremøtet hadde EU-landene Frankrike, Storbritannia og Tyskland fremlagt et resolusjonsforslag som krever at Iran skal avstå fra enhver kjernefysisk virksomhet som kan bidra til utvikling av atomvåpen. Disse tre landene har nylig inngått en avtale med Teheran om at iranerne skal stanse sin anriking av uran og samarbeide fullt ut med IAEA.Da denne avtalen mandag skulle settes ut i livet, ba imidlertid iranerne om unntak for en begrenset bruk av sentrifuger for anriking av uran. Dette avviste den europeiske motparten og krevde at avtalen må etterleves 100 prosent.Begge parter ønsker å unngå at saken skal bringes inn for FNs sikkerhetsråd, der fremfor alt USA vil øve press for å få innført økonomiske straffetiltak mot Iran. Motstand fra blant annet Kina vil gjøre det svært vanskelig å få et gyldig vedtak i rådet om slike tiltak. Men et vedtak fra IAEA om å henvise saken dit, kan i verste fall føre til at Iran bryter samarbeidet med IAEA, som overvåker at ikkespredningsavtalen overholdes.

USA misfornøyd

Amerikanerne har allerede tilkjennegitt at de er misfornøyd med den resolusjonsteksten som de europeiske stormaktene har lagt frem. Fremfor alt ønsker de at resolusjonen skal gjøre det klart hvilke ytterligere tiltak som skal utløses dersom iranerne unnlater å overholde sine forpliktelser.USA mener at Iran i all hemmelighet har arbeidet med å utvikle kjernefysiske våpen, noe myndighetene i Teheran konsekvent har benektet. President George W. Bush og hans administrasjon har samtidig gjort det klart at iransk anskaffelse av slike våpen ikke kan tillates.Ifølge en rapport som El-Baradei har fremlagt for styret, har ikke IAEA funnet beviser for noe hemmelig atomvåpenprogram. Men organisasjonen kan heller ikke fastslå med sikkerhet at et slikt program ikke eksisterer.Senest tirsdag fremla den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA en rapport der det hevdes at Iran ikke bare har fått tegninger til sentrifuger for produksjon av anriket uran, men også tegninger til atomstridshoder til bruk i raketter.

<b>Ønsker løsning. </b>Mohamed El-Baradei.
REUTERS