Blant disse gestene er en luftkorridor som vil tillate utenlandske gjester å fly direkte til Gaza i forbindelse med Yasir Arafats eventuelle begravelse der, opplyser israelske sikkerhetskilder til avisen Haaretz.

Statsminister Ariel Sharon har de siste dagene hatt en rekke møter med forsvarsminister Shaul Mofaz, forsvarssjef Moshe Yaalon og andre framstående militære for å diskutere hva som skal skje etter Arafats død.

Møtene har resultert i enighet om å tilby palestinske myndigheter en rekke gester for å demonstrere god vilje, forutsatt at den nye palestinske ledelsen viser at de virkelig viser at de vil sørge for at en våpenhvile overholdes, opplyser kildene til Haaretz.

Blant gestene er humanitære tiltak i okkuperte områder. Israel vil også gjøre sitt for at framstående utenlandske gjester mest mulig uhindret skal få komme til Arafats begravelse, iallfall forutsatt at den er i Gaza. Ariel Sharon nekter å imøtekomme Arafats ønske om å bli begravet i Jerusalem.