Alle alliansens utenriksministere møtes når Stoltenberg skal lede sitt første ministermøte i NATO. Og de kommer til å merke at det er en ny sjef. Stoltenberg har nemlig innført taletid. Det betyr at de vil ha en klokke som sier stopp etter tre minuttes taletid.

— Jeg tror det kan bidra til at det blir mer levende debatter og at flere deltar i mer en samtale. Jeg har vært på mange internasjonale møter som bærer preg av når det er så mange som 28, blir det lite tid til diskusjon, fordi all tiden er brukt på lange innlegg. Så det er et ønske om å få til mer samtale og spontan diskusjon.

Han sier til norsk presse at dette er forankret i alle de 28 landene.

- Og så får vi se på erfaringene fra dette møtet, og se om disse møtene fungerer enda bedre.

På pressekonferansen mandag formiddag sa NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg at det har vært år preget av aggresjon, krise og konflikt, og viste blant annet til Russlands anneksjon av Krim-halvøya.

Saken fortsetter under annonsen.

Russiske overflyvninger

— Russlands aggressive handlinger har undergravet euro-atlantisk sikkerhet. Selv om forsøk på å skape varig fred fortsetter, ser vi en betydelig økt militær oppbygging i og rundt Ukraina. Store overføringer av russiske avanserte våpen, utstyr og militært personell til voldelige separatister. Og en stor økning i Russlands militære aktivitet i Europa og utenfor, sa han.

Han er spesielt bekymret for økningen i russiske overflyvninger nær NATO-territorium. I løpet av det siste året har NATO-fly vært på vingene 400 ganger fordi de har sett russiske fly nærme seg territoriet til NATOs medlemsland. Det er 50 prosent mer enn i fjor. Bare i Østersjøområdet er antallet tredoblet.

De aller fleste av flyvningen har vært i internasjonalt luftrom og krenker dermed ikke medlemslandenes.

Men Stoltenberg sier at det ikke bare er antallet som bekymrer, også måten flyvningene skjer på mener han er en risiko. Ifølge NATO-sjefen melder ikke de russiske pilotene fra om hvor de kjører og har heller ikke på transponderne som varsler hvor de er.

LES OGSÅ:

Norske spydspisser

Flere ganger i året møtes enten forsvarsministrene eller utenriksministrene i alliansen for å ta beslutninger. Stats— og regjeringssjefer møtes kun på toppmøtene som er hvert andre eller tredje år.

Siden dette er Stoltenbergs første ministermøte som generalsekretær, vil det bli lagt merke til hvordan han leder dem og i hvilken grad han evner å skape enighet. Hans hovedoppgave er å følge opp vedtakene fra toppmøtet i Wales for to måneder siden.

Der la NATO-toppene ambisiøse planer for å skape en raskere utrykningsstyrke med mye kortere reaksjonstid og høyere beredskap enn den har i dag. Men dette er ikke gjort over natten. Som Aftenposten har skrevet, skal utenriksministrene diskutere en midlertidig løsning, kalt «broen». Telemark bataljon, som skal være del av NATO Response Force neste år, er blant styrkene som skal korte ned reaksjonstiden og være klare til å kunne rykke ut på et par dagers varsel.

Ifølge Stoltenberg viser dette at de kommer i gang raskere enn planlagt. Det er ventet at en varig, rask spydspiss-styrke er klar i 2016, når det blir toppmøte i Polen.

Selv om NATO-landene er enige om å ruste opp, sliter samtidig de fleste av dem med krympende forsvarsbudsjetter. Det å ha en stående brigade med en reaksjonstid på under en uke vil være svært dyrt. Det er ingen tvil om at ønsket om å få til dette, er sterkere hos en del av de nye, østeuropeiske medlemsland enn hos mange av de gamle i vest.

LES OGSÅ:

USA må trå til

Utenriksministrene skal også diskutere hvordan de skal takle krisen i Ukraina og forholdet til Russland. Det er uenighet innad i alliansen om hvor mye politisk kontakt NATO skal ha med Russland.

I ettermiddag skal NATO-sjef Jens Stoltenberg møte Afghanistans nye president Ashraf Ghani og utøvende direktør Abdullah Abdullah. Fra nyttår avslutter NATO sin ISAF-operasjon i landet. Den skal bli overtatt av Resolute Support Mission, som skal hjelpe afghanske sikkerhetsstyrker med trening og støtte i overgangsfase. 12 000 styrker fra NATO og partnerland skal være i landet, blant annet 75 nordmenn. Det har imidlertid vært vanskelig å få landene til å stille med styrker, og til slutt var det USA som måtte øke bidraget for å få det i havn.

Onsdag skal NATO-hovedkvarteret også være møteplass for den USA-ledede koalisjonen mot terrorgruppen IS.

Stoltenberg skal kun hilse velkommen, og sier følgende om hvilken rolle NATO kan ha i kampen mot IS:

— Irak har ikke bedt NATO om hjelp. Gjør de det vil vi vurdere hvordan det kan skje. Men så langt har de ikke bedt om det, sa generalsekretæren.

LES OGSÅ: